RU EN

Žinomas JAV žurnalistų klubas kviečia A. Paleckį pristatyti kovą už žodžio laisvę Lietuvoje

2012-06-04

„Lietuvos žurnalistas, kuriam gręsia kalėjimas, kalbės Nacionaliniame Spaudos Klube“, - taip pristatomas Algirdo Paleckio, žurnalisto pagal specialybę, pasirodymas Nacionaliniame Spaudos Klube (National Press Club) š. m. birželio 7 d. 12:00.

Žr. Link

A. Paleckis teisiamas už nuomonę, o tai, vertinant pačių vakariečių standartais, yra akivaizdus žodžio ir sąžinės laisvės pažeidimas. Nacionalinis Spaudos Klubas - tai daugiau nei šimtmetį Vašingtone veikianti žurnalistų asociacija, reguliariai rengianti spaudos konferencijas aktualiausiomis tarptautinėmis ir vidaus politikos temomis. „Tai vieta, kur įvyksta naujienos“ – taip save pristato šis klubas. 

Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas, tarptautinės organizacijos „Pasaulis be nacizmo“ prezidiumo narys A. Paleckis yra absurdiškai teisiamas už išsakytą nuomonę apie sausio įvykius. Nors šie įvykiai dar iki galo neištirti, prokuratūra reikalauja vienerių metų kalėjimo A. Paleckiui už tai, kad jis pacitavo kelis žinomus šaltinius ir rėmėsi tuzinu liūdininkų. 

Tai kelia vis didesnį nusistebėjimą pasaulyje. 

A. Paleckis išvyksta darbo vizitui į Niujorką ir Vašingtoną birželio 4-10 dd. 

Žemiau – Nacionalinio Spaudos Klubo anonso tekstas originalo kalba: 

Lithuanian journalist, politician and diplomat Algirdas Paleckis is scheduled to appear at an NPC Newsmaker event at noon Thursday, June 7 in the Bloomberg Room.

He is threatened by the state prosecutor in Lithuania with one year in prison for revealing what Paleckis says are “inconvenient facts for the ultra-right Lithuanian government" concerning violent actions in his country in 1991. Paleckis won in the first court, but the appeal session of the court is scheduled for June 12 in Vilnius.

At the Newsmaker, Paleckis said he plans to discuss his fight for freedom of speech in Lithuania -- which is a NATO and European Union member country -- as well as new facts and sources. 

SLF Infocentas

Link