RU EN

Visų šalių proletarai, vienykitės! (Video)

2016-06-15

Vergovė, feodalizmas, kapitalizmas, liberalizmas, imperializmas, fašizmas, nacionalizmas yra tik skirtingi vieno ir to paties nusikaltimo prieš žmoniją pavadinimai. Yra tik vienas esminis, nesutaikomas prieštaravimas buržuazinėje klasinėje visuomenėje -prieštaravimas tarp darbo jėgos ir kapitalo, visuomeninio darbo proceso ir nusikalstamo darbo rezultatų, darbo žmogaus sukurtos pridėtinės vertės nusavinimo kapitalisto naudai.

Kapitalas jokio turto nesukuria, turtą, pridėtinę vertę kuria tik darbo jėga, iš kurios kapitalistas vagystės schemų, vadinamų buržuaziniais įstatymais, pagalba pavagia jo sukurtą vertę. K. Marksas tiksliai apibrėžė klasinės buržuazinės visuomenės esmę, o V.Leninas ir J. Stalinas parodė kelią, kaip nusimesti niekingai mažos buržuazinių sukčių, parazitų jungą.

Kad to neįvyktų, kapitalistai melo ir prievartos būdu suskaldo ir supriešina proletariatą, ir toliau sau plėšikauja. Visi samdomi darbuotojai krauna kapitalą nusikaltėliui kapitalistui, buržujui, konserviniam liberaliam sukčiui, parazitui, tikėdami buržujų jam primesta iliuzija, kad jie nėra proletarai, kad jeigu jie dirbs daugiau kapitalisto naudai už grašius, nesivienys bendrai kovai prieš kapitalą, tada bus kada nors laisvi ir laimingi.

Tai melas - kol egzistuoja parazitinė buržujų klasė ir jų privilegijų garantas klasinė išnaudotojiška valstybė, proletaras neturi ateities ir niekada nebus laimingas. Rinkimų cirkas, kuriame kapitalo partijos - konservatoriai/liberalai/socdemai, - bei jų pakalikų, liaudies mulkintojų - visokių b3, nacionalinių interesantų, paulauskininkų, tautininkų, nacionalistų - gauja, agituoja už "liberalią demokratiją, laisvą rinką, liberalias vertybes, nacionalines valstybes globalios buržuazijos orbitoje" , - visos jos siekia išsaugoti buržuazinių išnaudotojų privilegijas, galimybę apiplėšinėti silpnus, susiskaldžiusius, susipriešinusius darbininkus, žemės ūkio darbuotojus, valstybės tarnautojus mažos grupelės parazitų naudai.

VISŲ ŠALIŲ PROLETARAI, VIENYKITĖS!

Filmas- marksizmo pradžiamokslis apie Lietuvos turtinės, socialinės, teisinės, politinės, etninės nelygybės ir visuomenės narių karo visų prieš visus priežastis. TODĖL SOCIALIZMAS YRA LABIAUSIAI PARAZITŲ ŠMEIŽIAMA IR NEKENČIAMA SOCIALINĖ TEORIJA, KURI REIŠKIA PARAZITŲ BURŽUJŲ EROS PABAIGĄ! TIK SOCIALIZMAS YRA DARBO ŽMONIŲ VISUOMENINĖ SANTVARKA, TIK SOCIALIZMAS YRA MOKSLIŠKAI PAGRĮSTA IR PRAKTIŠKAI ĮRODYTA SOCIALINIO TEISINGUMO VISUOMENĖS SANTVARKA. TIK KAIRIOSIOS PARTIJOS TURI POLITINĖS VALIOS IR GALIMYBES SIŪLYTI IR DARYTI REALIUS POKYČIUS, KURIE PAKEIS MAŽUMOS SAVIVALĖS IR DIKTATŪROS DAUGUMAI VISUOMENĘ!

Jonas Kovalskis