RU EN

Vilniuje vyko protesto akcija prie URM (Foto)

2014-05-22

Gegužės 20 dieną Vilniuje prie LR Užsienio reikalų ministerijos (URM) įvyko pilietinė akcija ,,NE-karinio konflikto Ukrainoje eskalacijai“. Šią akciją organizavo Socialistinis Liaudies Frontas (SLF). Akcijoje dalyvavo ir  įvairios pilietinės organizacijos: Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) konfederacija, Judėjimas ,,Vytis“, asociacija ,,Lietuva be nacizmo“,  Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Akcija prasidėjo nuo 12 valandos ir truko valandą laiko. Aktyvūs piliečiai stovėjo su vėliavomis ir plakatais, kurių tekstuose buvo užrašyta : ,,Pasėjot smurtą Maidane, gavot karą Ukrainoje! ,,Gana kištis į Ukrainos reikalus. Rezultatą jau matome!“, ,,Ministre, atstovaukite Lietuvos, o ne ES ar JAV interesus!“.

Pradžioje akcijos dalyviai tylos minute pagerbė nacistų  nužudytų Rytų Ukrainos žmonių atminimą. Po to kalbėjo SLF Kauno skyriaus pirmininkas, JDJ konfederacijos prezidento pavaduotojas G.Grabauskas: ,,Fašizmas vėl atgimsta. Ir atgimsta naujomis, rafinuotomis formomis. Nors kai kas nesikeičia-štai organizacijos ,,Pravyj sektor“ ir kitų neofašistinių organizacijų įvykdytos žiaurios akcijos, per kurias Odesoje ir Mariupoltyje nužudyta virš 100 žmonių (dauguma jų buvo sudeginti, dalis nušauti ar užmušti metaliniais strypais) primena Pirčiupius ir Chatynę. Kraštutinis nacionalizmas tarpsta ir Lietuvoje. Gal todėl dalįs įtakingų Lietuvos politikų bei visuomenės veikėjų palaiko neonacistinę A. Jaceniuko vyriausybę, pateisina ir žiaurius smogikų veiksmus bei žudynes. LDK buvo daugelio tautų valstybė, kurioje buvo užtikrintos įvairių tautybių piliečių teisės. Kraštutinis nacionalizmas Lietuvoje įsigalėjo vėliau, Smetonos režimo laikais. Žvelgiant į dabarties įvykius, manome, kad Lietuva gali inicijuoti taikos derybas tarp Kijevo laikinosios vyriausybės ir Donecko Liaudies Respublikos, Lugansko Liaudies respublikos bei kitų rytinių sričių atstovų“.

Judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas, docentas E.Satkevičius savo pasisakyme pagrindinį dėmesį skyrė oficialios žiniasklaidos nutylimiems svarbiems aspektams atskleisti: ,,Ukrainoje gyvena daug tautų. Greta ukrainiečių, šiame krašte gyvena rusai, rusinai, vengrai, guculai, polešukai ir dar visos eilės tradicinių etninių mažumų atstovai. Kol buvo išlaikoma tam tikra pusiausvyra, stambesnių konfliktų nekildavo. Bet neofašistinės organizacijos palaipsniui sustiprėjo, o dabar jų atstovai dar ir pateko į aukštus valdžios postus, ukrainiečių kalba yra iškeliama virš visų kitų tautų kalbų, vykdomi ir kiti diskriminaciniai veiksmai. Tad ne tik politiniai konfliktai, bet ir tokios svarbios aplinkybės, kaip įvairių Ukrainoje per amžius gyvenančių tautų žeminimas,  tapo nuo šių metų vasario prasidėjusių masinių neramumų bei pilietinio karo priežastimis“.

Visuomeninkas J. Bieliauskas teigė, kad kruvini Odesos įvykiai atvėrė akis net kai kuriems žmonėms, kurie iki tol simpatizavo laikinajai Kijevo vyriausybei. Kalbėdamas apie Lietuvos URM poziciją, jis sakė: ,,Šiame pastate dirba ir tokie žmonės, kurie palaiko fašistinių organizacijų vykdomas represijas bei žudynes. Tarkime ryžtingą NE melui ir kurstymui. Raginame pažangius diplomatus tapti taikos derybų tarp konfliktuojančių pusių iniciatoriais“.

Po pasisakymų keli piketo dalyviai Lietuvos URM atstovams įteikė peticiją. Joje konstatuojama, kad Ukrainoje neofašistinių organizacijų smogikai vykdo masines represijas ir žudynes. O Lietuvoje pastaruoju metu plinta demagogijos ir melo apie įvykius Ukrainoje banga. Tarp pateiktų reikalavimų yra pagrindinis punktas - skatinti taikų Ukrainos konflikto sprendimo būdą, sustabdant visas karines akcijas ir siekant dialogo tarp visų konfliktuojančių pusių, išskyrus neofašistines rasistines grupuotes.

Giedrius Grabauskas

***

SLF ir visuomeninių organizacijų piketo prie Lietuvos URM „NE - karinio konflikto Ukrainoje eskalacijai“ peticija

Pastaruoju metu Lietuvoje plinta demagogijos ir melo apie  įvykius Ukrainoje banga. Teigiama, kad laikinoji vyriausybė yra neva teisėtai sudaryta. Slepiama, kad buvo įvykdytas ginkluotas,  užsienio finansuojamas valdžios nuvertimas, kad laikinojoje vyriausybėje dirba neonacistinės partijos ,,Svoboda“ nariai. Nesakoma, kad Ukrainoje kurstomas rasizmas, kad atvirai siautėja neonacistinės organizacijos.

Šių organizacijų, ypač ,,Pravyj sektor“ smogikai dorojasi su jiems neįtinkančiais piliečiais, žudo kitaminčius, veržiasi į Rytų Ukrainą. Kijevo režimas pradėjo naudoti reguliarios kariuomenės dalinius žmonių protestams Rytų Ukrainos regione numalšinti. Odesos įvykiai, kai buvo sudeginti gyvi žmones, Mariupolio įvykiai - tai fašistiniais metodais įvykdytos baudžiamosios akcijos,  kurios, beje, buvo palaikytos ir kai kurių Lietuvos politikų bei dalies žiniasklaidos.

Būtent dėl prievartinių laikinosios Ukrainos vyriausybės veiksmų ir neonacistinių organizacijų palaikymo Ukraina skyla. Šalis grimsta į pilietinio karo liūną.
Kai mūsų politikai entuziastingai sveikino sukilimą Kijeve (Maidaną), kuris vyko nekonstituciniais metodais, jie ko gero pamiršo apie bumerango efektą. Ir štai dabar vyksta sukilimas Ukrainos Rytuose.

Tenka konstatuoti, kad Lietuvos užsienio politika prisidėjo prie Ukrainos suskaldymo ir smurto bangos išprovokavimo.

Dėl Ukrainos įvykiu sukeldama rusofobišką isteriją Lietuvoje valdžia dabar bando dar daugiai militarizuoti mūsų kraštą. Papildoma NATO ginkluotė ir JAV kareiviai Lietuvos teritorijoje reikš tik tai, kad ši ginkluotė ir šie kareiviai, o kartu ir mes, šalia jų gyvenantys, konflikto atveju tapsime  karinės  atakos "iš priešo pusės" taikiniais. Taigi, mūsų saugumas nuo to tik sumažės.

Mes, piketo „NE - karinio konflikto Ukrainoje eskalacijai“ dalyviai, reikalaujame:

- nesikišti į Ukrainos ir kitų suverenių šalių reikalus, ypač kai ir pačioje Lietuvoje, ir ES bei JAV trūksta demokratijos, pažeidžiamos žmogaus teisės, plinta skurdas ir neteisingumas;

- skatinti taikų Ukrainos konflikto sprendimo būdą, sustabdant visas karines akcijas, ypač apsaugant civilius, siekiant dialogo su visomis konflikto pusėmis, išskyrus su rasistinėmis grupuotėmis, kurias reikia skubiai neutralizuoti;

- objektyviai ištirti visus Ukrainos konflikto metu padarytus karo nusikalstimus ir nusikaltimus prieš žmoniškumą bei patraukti kaltininkus atsakomybėn.
 
Vilnius
2014-05-20

Piketas prie URM_640_480

Akcija prie URM-1_640_480

Akcija prie URM-2_640_480

Akcija prie URM-3_640_480

Akcija prie URM-4_640_480

Akcija prie URM-5_640_480