RU EN

Vilniuje paminėta Tarptautinė darbo diena (SLF pareiškimas, foto)

2016-05-02

Gegužės 1 dieną Vilniuje Socialistinis Liaudies Frontas (SLF) surengė Tarptautinės darbo dienos minėjimą. Šis renginys įvyko prie P.Cvirkos paminklo Vilniaus senamiestyje. Į minėjimą atvyko SLF nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Utenos. Buvo perskaitytas SLF pareiškimo tekstas, pasisakė eilė aktyvių SLF narių.

Minėjime kalbėję SLF pirmininko pavaduotojai G. Grabauskas ir J. Kovalskis, SLF Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas H. Juodiška, Klaipėdos skyriaus pirmininkas A. Kerikas savo kalbose pabrėžė būtinybę kuo aktyviau ginti darbo žmonių teises, pažaboti mūsų krašte paplitusį išnaudojimą, siekti taikos šiuo niūriu metu, kai elito grupuotės ieško tariamų ,,vidaus priešų“, vykdo skaldymo ir karinės isterijos politiką. Beje, minėjimo dalyviai stebėjosi, jog šįkart trukdyti renginiui neatvyko provokatorių grupės.

SLF pareiškimo tekste pateikiamos kertinės organizacijos nuostatos, -už kokias vertybes SLF pasisako. Šio pareiškimo gale teigiama: ,,Socialistinis Liaudies Frontas pasisako už Lietuvą kaip darbo žmonių valstybę. Kol Lietuvoje darbo žmonės bus išnaudojami ir klestės stambūs kapitalistai, korumpuoti politikai, dvarininkai, tol Lietuva bus skurdi bei atsilikusi šalis“.

SLF infocentras

Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimas

Tarptautinės darbo dienos proga

Lietuvoje minint Tarptautinę darbo dieną, turime iškelti esminius klausimus-ar mūsų krašte darbo žmonės turi geras sąlygas dirbti, ilsėtis, kurti šeimas, gyventi saugiai ir užtikrintai? Ar geras sąlygas gyventi turi tik aukštieji luomai-stambieji kapitalistai, korumpuoti politikai, dvarininkai?

Kokia dabartinė padėtis, kokie procesai vyksta Lietuvoje? :

-Išnaudojimas ir masiniai žmogaus teisių pažeidimai. Vis labiau pažeidžiamos darbo žmonių teisės-štai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo remiantis bus galima atleisti iš darbo nėščias moteris. Be to, bandomos prastumti Darbo kodekso pataisos, kurios dar labiau pablogintų ir taip jau ribotas dirbančiųjų teises bei per sunkią dirbančiųjų kovą   iškovotą 8 valandų darbo dieną. Lietuvoje vyksta ir persekiojimai politiniais motyvais, kratos prieš visuomenininkus, antifašistus, jų atžvilgiu keliamos baudžiamosios ir administracinės bylos, pasitaiko ir neteisėtų jų sulaikymo atvejų, bandoma įteisinti atvirai antidemokratinius įstatymus. Štai parengtas įstatymo projektas, numatantis įkalinimą iki 10 metų už tariamą dezinformacijos skleidimą. Faktiškai tai persekiojimas už nuomonę, jei toks įstatymas bus priimtas, su mūsų krašte dar esančia daline žodžio laisve jau galima atsisveikinti.

-Karinės isterijos kurstymas. Nors Europai vis didesnę grėsmę kelią islamo ekstremistai, tačiau Lietuvoje elito veikėjai pastoviai teigia, kad grėsmę kelia tik Rusija, kad greitai gali prasidėti karas. Didžiulės valstybės biudžeto lėšos skiriamos ginklų pirkimui, karinių poligonų plėtrai bei kitoms karinėms reikmėms. Regime keistą padėtį-valdžios šulai teigia, kad negali kelti pensijų ir atlyginimų, nes neva tam nėra lėšų, tačiau milžiniškos lėšos (net virš pusantro milijardo eurų per metus) skiriamos karinėms reikmėms.

-Istorijos klastojimas, neofašizmo plėtra ir ksenofobijos (ypač rusofobijos, antisemitizmo ir antisocializmo) kurstymas. Dabarties Lietuvoje atvirai klastojama istorija-garbinamas profašistinis Smetonos režimas, garbinami ir Antrojo pasaulinio karo metais bei pokariu masines taikių žmonių žudynes vykdę nacistiniai nusikaltėliai. Atvirai veikia ir neofašistų grupuotės, jų nariai rengia paradus, fašistinius žygius, jie atvirai grasina susidoroti su kairiaisiais aktyvistai, antifašistais, pažangiais žurnalistai. Net skelbiami taip vadinami ,,priešų sąrašai“.

Kokia Socialistinio Liaudies Fronto pozicija? Kokios SLF vertybės?

-Socialinis teisingumas. Pasisakome už socialinių garantijų plėtrą, už geresnių sąlygų smulkiajam ir vidutiniam verslui sudarymą, už ženklų PVM mažinimą pagrindiniams maisto produktams, už išsikerojusių privilegijų valdininkams naikinimą.

-Taika. Lietuva gali būti taiki šalis, tam reikia nutraukti karinės isterijos kurstymą, nutraukti stambiosios ginkluotės pirkimo sandorius, dėl kurių Lietuvos biudžetas netenka itin ženklių lėšų, kurios turėtų būti skiriamos darbo žmonių gerovei vystyto, mokslo, švietimo, kultūros plėtrai. Tik būdami taiki, Lietuva gali tapti socialinės gerovės valstybe, pakilti iš ekonominio ir socialinio nuosmukio pelkės.

-Istorinė tiesa, neofašizmo pažabojimas ir tautų draugystė. Istorinė tiesos atskleidimas leis siekti darnos visuomenėje, o neofašizmo pažabojimas užkardys masinių neramumų ir nesantaikos kurstymą. Tautų draugystė būtina sąlyga stabilios ir taikios Lietuvos egzistavimui.

Socialistinis Liaudies Frontas pasisako už Lietuvą, kaip darbo žmonių valstybę. Kol Lietuvoje darbo žmonės bus išnaudojami ir klestės stambūs kapitalistai, korumpuoti politikai, dvarininkai, tol Lietuva bus skurdi bei atsilikusi šalis.

SLF už tikras pažangias permainas!

SLF už taiką!

SLF už tautų draugystę!

SLF už socialinį teisingumą!

2016-05-01

Vilnius

(Pareiškimas priimtas SLF organizuotame gegužės 1-ios mitinge)

Loreta-1_640x480

Loreta-2_640x480

Loreta-3_640x480

Loreta-4_640x480

 Loreta-5_640x480