RU EN

Vilniuje pagerbti miestą prieš 72 metus išvadavę didvyriai

2016-07-14

Liepos 13 d. paminėtos Vilniaus išvadavimo iš fašistinių okupantų metinės. Prieš 72 metus, 1944 metų liepos 13 dieną, po atkaklių kovų Lietuvos sostinė Vilnius buvo išvaduotas. Kovose žuvo daug Tarybinės armijos karių ir jiems talkinusių partizanų. Antakalnio kapinėse įvyko žuvusių kovose išvaduojant Vilnių tarybinių karių ir tarybinių partizanų pagerbimo ceremonija. Į kapines atėję žmonės nešė vainikus, gėles, susirinkusiujų tarpe buvo nemažai jaunimo atstovų.

Minėjime dalyvavo karo veteranų organizacijos vadovas J. Deksnys, politikai A. Paleckis, S. Dmitrijevas, Rusijos ambasadorius S. Udalcovas, aktyvus visuomenininkai bei kiti piliečiai. Minėjime dalyvavo ir Socialistinio Liaudies Fronto delegacija-tai SLF prezidiumo nariai G. Grabauskas, R.Muksinovas, K.Voiška, K.Bilansas, SLF Vilniaus skyriaus pirmininkė L Dmuchivskaja, kiti skyriaus atstovai, aktyvus SLF rėmėjas, judėjimo ,,Vytis” narys B.Mikulėnas. SLF delegacija padėjo žuvusiems didvyriams pagerbti skirtą vainiką su užrašu : ,,Pagerbiame didvyrius, kurie 1944 m. liepos 13 d. išvadavo Vilnių iš fašistų. Socialistinis Liaudies Frontas“.

Antakalnio kapinese palaidoti ir 1942 m. kovo 13 d. Biržų rajone didvyriškoje kovoje žuvusios I.Meskupo-Adomo vadovaujamos tarybinių partizanų grupės nariai (Icikas Meskupas, Petras Pajarskis, Aleksandras Jacovskis, Alfonsas Vildžiūnas, Alteris Kleineris ir kiti jų bendražygiai). Antakalnio kapinėse palaidoti ir žymūs kovotojai už tarybų valdžią A.Sniečkus, K.Didžiulis, J. Paleckis ir kiti patriotai, nuosekliai kovoję prieš fašizmą bei gynę darbo žmonių interesus. SLF atstovai aplankė ir šių didvyrių kapus.

SLF Infocentras

Osvobozdenije Vilniusa-2016-vet-jaun_640x480