RU EN

Vilniuje įvyko konferencija – apskritas stalas žmogaus teisių tema (rezoliucija)

2015-12-14

Gruodžio 12 dieną Vilniuje vyko Nepriklausomo žmogaus teisių centro (NŽTC) organizuota konferencija – apskritas stalas ,,Žmogaus teisės ir politiniai procesai šiuolaikiniame pasaulyje bei Lietuvoje”.

Į šį renginį atvyko aktyvūs piliečiai iš Vilniaus, Kauno, Elektrėnų, Utenos rajono ir kitų šalies vietovių. Konferenciją vedė filosofas M. Bugakovas. Pagrindinį pranešimą pristatė teisininkas J. Kovalskis. Diskusijoje pasisakė aktyvus visuomenininkas, žurnalistas A. Plūkis, žurnalistas G. Grabauskas, SLF pirmininkas E. Jagelavičius, visuomenininkas J. Bieliauskas, mokslininkas, visuomenininkas A. Aulas bei kiti.

Renginio pradžioje konferencijos dalyvius pasveikino NŽTC direktorius K. Bilansas. Teisininkas J. Kovalskis savo pranešime pabrėžė, kad Lietuvoje padėtis žmogaus teisių srityje darosi vis prastesnė. Ir tai susiję tiek su vietinėmis realijomis-nežabotu monopolinio kapitalo struktūrų bei biurokratijos įsigalėjimu, tiek su pasauline tendencija-kai po tariama kovos su terorizmu priedanga žmogaus teisės de facto vis labiau paminamos.

G.Grabauskas pristatė pranešimą ,,Neofašizmas, ksenofobija ir masiniai žmogaus teisių pažeidimai siu Lietuvoje“. Jame be kita ko teigiama: ,,Stebint padėtį Lietuvoje, tenka konstatuoti, kad žmogaus teisių pažeidimai dažnai siejasi su neofašizmo ir ksenofobijos plėtra. Valdžios struktūrose bei šalia jų veikiančios asmenų grupės, faktiškai remiančios profašistines tendencijas, ir vykdo grubius žmogaus teisių pažeidimus. O įvairių ksenofobijos formų, ypač rusofobijos ir antisocializmo plėtra, per pastaruosius kelerius metus ypač išaugo.

Po pranešimų pristatymo vyko diskusijos. Po to konferencijos – apskrito stalo dalyviai pritarė bendrai rezoliucijai.

Giedrius Grabauskas

***

APSKRITO STALO „Žmogaus teisės ir politiniai procesai šiuolaikiniame pasaulyje bei Lietuvoje“ REZOLIUCIJA

Dabartinį pasaulį krečia įvairios globalinės problemos: ekonominės, finansinės, socialinės, ekologinės, demografinės bei kitokios. Deja, šiandien viską užgožia tarptautinis terorizmas. Apskritojo stalo dalyviai palaiko Rusijos ir kitų valstybių ginkluotą kovą prieš šį visos civilizuotos žmonijos priešą.

Vis dėlto mes priversti konstatuoti, kad po kovos su teroristinėmis grėsmėmis vėliava ir vardan saugumo bei vadovaudamiesi įvairiomis fobijomis, pasaulio ir atskirų šalių galingieji vykdo antidemokratinę ir antiliaudinę politiką. Politiniai dabartinio pasaulio procesai iš esmės naikina žmogaus teisę į asmeninę laisvę. WikiLeaks ir Snoudeno paskelbta informacija galutinai parodė žmogaus teisių iliuzoriškumą dabartinėmis sąlygomis, Žmogaus teisės siaurinamos, ribojamos jo socialinės, politinės bei kultūrinės laisvės.

Lietuvoje per pastarąjį laikotarpį priimta visa eilė antidemokratinio pobūdžio įstatymų ir įstatyminių pataisų. Visuomeniniame gyvenime ryškėja autoritarizmo ir fašizacijos apraiškų, vis dažniau praktikuojami neteisėti teisėsaugos veiksmai, įvairios spectarnybų provokacijos opoziciškai nusiteikusių visuomenininkų ir politikų atžvilgiu, skatinamas nepakantumas kitokiai nuomonei, varžoma informacijos ir žodžio laisvė. Žmogaus teisių pažeidimai įgauna masinį pobūdį.Galima sakyti, kad mes stebime žmogaus teisių mito, kaip vienos pagrindinių Vakarų civilizacijos vertybių, saulėlydį.

Šiandien žmogaus teisių problematika nustumta į politinį – visuomeninį užribį, žiniasklaidai ji neįdomi, o įvairios žmogaus teisių gynėjų organizacijos tik imituoja savo veiklą, jos arba tyli, arba užsiiminėja pigiu politikavimu dvigubų standartų pagrindu. Beveik nieko nesigirdi ir apie LR Seimo žmogaus teisų komiteto veiklą. Nejaugi Lietuvoje nėra jokių problemų šioje srityje?

Visa ši situacija neigiamai atsiliepia žmogaus asmenybės raidai. Žmogus šian­dien žudo ir žudosi, jis parduodamas ir išduodamas. Primityvėja jo moralinis, emocinis, intelektua­linis pasaulis. Jis dvasiškai luošinamas bei bukinamas, jam primetamos prieštaraujančios jo žmogiškajai prigimčiai nuostatos ir vertybės. Žmogaus gyvenimas praranda savo egzistencinę prasmę, jis tampa tiesiog kapitalo funkcija.

Mes, apskritojo stalo „Žmogaus teisės ir politiniai procesai šiuolaikiniame pasaulyje bei Lietuvoje“ dalyviai, atkreipiame visuomenės ir valdžios dėmesį į nuolat kurstamą ksenofobiją, militaristinę psichozę, vidaus priešų paieška ir kitas pavojingas politines tendencijas, kurios iš esmės griauna žmogų ir visuomenę, veda prie jų socialinės ir dvasinės degradacijos.

Taip sėjami susinaikinimo daigai.

Vilnius

2015-12-12

Nepriklausomas Žmogaus Teisių Centras