RU EN

Vėl liepsnos inkvizicijos laužai?

2016-04-04

Baudžiamoji byla O.Titorenko atžvilgiu dėl ,,antivalstybinės literatūros” laikymo

Balandžio 6 d. Klaipėdos kriminalinėje policijoje vienam iš rezonansinių 2015 m. kovo mėnesio kratų taikinių, aktyviam sambūrio ,,Būkime vieningi“ nariui antifašistui O.Titorenko bus pateikti įtarimai dėl ,,antivalstybinės literatūros” laikymo.

Gegužės 31 d. teisėsaugos atstovai jam pranešė, jog balandžio 6 d.bus pateikti oficialūs įtarimai. Byla pradėta išnagrinėjus pas Olegą Titorenko rastą literatūrą–knygas ir laikraščius.

2015 m. kovo 19.d. anksti ryte į jo namus Šilutės rajone įsiveržė didelė grupė policijos pareigūnų. Tą dieną policijos operatyvinės grupės vienu metu pradėjo vykdyti masines kratas keliolikos aktyvių piliečių namuose (visi šie asmenys-taikos šalininkai, žurnalistai, antifašistai, pasisakantys už taiką ir tautų draugystę, prieš karinės isterijos kurstymą bei korumpuotų klanų vykdomą Lietuvos griovimą). Šių masinių kratų iniciatoriai-tai žymusis Anušauskas ir kiti karo kurstytojai, kurie kreipėsi i prokuratūrą, reikalaudami imtis konkrečių priemonių prieš taikos šalininkus.

Pats O. Titorenko pabėgo į mišką, nes toks nuožmus civiliai apsirengusių žmonių vizitas jam išvis priminė barbarišką antpuolį. Tačiau policijos pareigūnai vis vien vykdė neteisėtą kratą (pagal įstatymą krata turi būti vykdoma dalyvaujant būsto savininkui ir kviestiniams). Bet dabartinėje Lietuvoje pastoviai pažeidžiami įstatymai, paminama ir LR Konstitucija. Visi Olego Titorenkos sodybos pastatai buvo kratomi, išvežta labai daug literatūros–dėžės knygų ir laikraščių. Visos galutinės detalės dėl šios skandalingos bylos paaiškės balandžio 6 dieną.

Bet ir šiuo metu aišku, kad mitas apie ,,lietuvišką demokratiją” byra kaip kortų namelis. Iškyla esminis klausimas-ir vėl liepsnos inkvizicijos laužai?

Kur žvelgia VSD ?

Ar jiems grėsmės tik kairiosios organizacijos, pažangūs žurnalistai, antifašistai? Ar jie nemato fašistinių grėsmių? Lietuvoje jau kuriasi XXI amžiaus ,,juodašimčiai” –fašistinė organizacija ,,Skydas“.

Lietuvoje kaip grybai po lietaus auga įvairios fašistinės organizacijos. Žinoma apie visa eilę mūsų krašte veikiančių tokių kraštutinių ekstremistų organizacijų-,,Žalio Velnio brolija”, ,,Autonominis pasipriešinimas”, ,,Vanagai”, ir kitos panašios grupuotės. Svarbu pastebėti, kad fašistinės krypties laikosi ir didelė dalis dabartinės Tautininkų sąjungos narių. Jie aktyviai organizuoja fašistinius paradus, rengia grėsmingas provokacijas, garbina nacistinius nusikaltėlius, kurie Antrojo pasauliinio karo metu ir niūriais pokario laikais vykdė masines taikių Lietuvos piliečių žudynes.

Bet nuo pereitų metų pabaigos sklido informacija apie dar vienos fašistinės organizacijos kūrimą. Per kovo 11 dieną Vilniuje vykusį fašistinį paradą ši organizacija realiai pasirodė-parade dalyvavo nemaža grupė taip vadinamo ,,Skydo“ narių su juoda apranga, juodais gobtuvais arba kepurėmis, su juodomis vėliavomis. Kokias gi idėjas skelbia šitie XXI amžiaus ,,juodašimčiai“?

Atvirai platinami kvietimai -,,Pažadink fašistą savyje!“

Internete jau skelbiamas ,,Skydo“ manifestas, egzistuoja ir ,,Skydo“ puslapis Facebook socialiniame tinkle. Ten atvirai teigiama: ,,Skydas“ yra naujos fašistinės organizacijos užuomazga“. Be to, tame Facebook puslapyje pristatomas video klipas-kaip ,,Skydo“ nariai piešia grafiti įvairiose vietose. Tai grafiti užrašai: ,,Pažadink fašistą savyje“. Platinami ir tokie lapeliai, kurių antraštės skelbia -,,Pažadink fašistą savyje! Burkimės kartu!“. Skydo tekstuose garbinami nuožmūs fašistiniai nusikaltėliai-tokie kaip ilgai besislapstęs esesininkas L.Degrelis bei kiti panašūs veikėjai.

Viešai išdėstytame ,,Skydo“ manifeste garbinamas Britanijoje gyvenęs Musolinio bei Hitlerio pasekėjas, taip vadinamos Britanijos fašistų sąjungos lyderis O. Moslis ir teigiama -,,Osvald Mosley rašė: ,,Mes pereisime prie bendros suvienytos Europos idėjos, pastatyto ant tvirto ekonominės tikrovės pagrindo. Sukurdami tautinę Europą, mes pasieksime ir rusų ir amerikiečių jėgų pasitraukimo iš Europos. Ekonomikos valdymas bus pagristas sindikalizmu, kuris sukurs daug tobulesnę visuomenę nei amerikiečių ar rusų. Mūsų tikslas-Tautų Europa. Vienas kraujas, viena civilizacija“.

Iškyla konkretūs klausimai-Ar Valstybės saugumo departamentas ,,nemato“ tokių fašistinių organizacijų veiklos? O gal tokių ,,Skydų“, ,,Žalio Velnio brolijų“ ir panašių neofašistų klanų veikla kaip tik paranki kai kuriems slaptųjų tarnybų veikėjams bei korumpuotiems politikams?

Giedrius Grabauskas