RU EN

Ukmergėje įvyko akcija del nacistinio nusikaltėlio J. Krikštaponio

2014-07-22

Liepos 14 dieną Ukmergėje įvyko pilietinė akcija, kurios dalyviai  reikalavo panaikinti  šiame mieste esančios, Juozo Krikštaponio vardu pavadintos  aikštės pavadinimą ir pašalinti šiam "didvyriui" pastatytą paminklą.  Jo vardu aikštė pavadinta dar 1996 metais.  O 2013 metų spalio mėnesį oficialiai patvirtinta, kad Juozas Krikštaponis buvo nuožmus nacistinis nusikaltėlis, Holokausto bei kitų nacistinių nusikaltimų aktyvus vykdytojas, nuo 1941 metų liepos pradžios dalyvavęs žydų naikinime Kaune - VII forte ir kitose vietose. 1941 metų rudenį J.Krikštaponis išvyko į Baltarusiją, kur irgi dalyvavo masinėse žudynėse, naikinant vietos žydus, komunistus ir karo belaisvius. Šią akciją organizavo asociacija ,,Lietuva be nacizmo“, Nepriklausomas žmogaus teisių centras, judėjimas "Vytis", Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Jai pritarė ir eilė kitų visuomeninių organinzacijų.

Akcija prasidėjo 10 val ryte pačioje J.Krikštaponio aikštėje, prie šio tariamo "didvyrio" paminklo. Akcijos dalyviai stovėjo su vėliavomis ir plakatais. Judėjimo "Vytis" koordinatorius,  asociacijos ,,Lietuva be nacizmo“ narys G.Grabauskas teigė: "Mes atėjome ištarti istorinę tiesą ir išreikšti pilietinį požiūrį del tokių "didvyri" kaip Juozas Krikštaponis. Juk tai skandalinga-štai jei koks vaikas eidamas per aikštę, paklaus mamos, tėčio ar senelio, kas gi buvo tas dėdė Juozas, kurio vardu pavadinta aikšė? Gal jam ir nesakys tiesos, o jei sakys, tai tada ir bus ištarti tokie žodžiai: dėdė Juozas buvo budelis, jis mušė, žudė žmones. Tai kas vyksta Lietuvoje, kodėl išgarbinti J. Krikštaponis, J.Noreika-generolas Vėtra, V.Vitkauskas-Saidokas, J.Misiūnas-Žalias Velnias bei kiti nacistiniai budeliai? Mes reikalaujame panaikinti J.Krikštaponio vardo aikštę, pašalinti paminklą, anuliuoti įsakus, kuriais jam po mirties suteiktas pulkininko vardas bei įvairūs valstybiniai apdovanojimai".

NŽTC direktorius Karlis Bilansas pabrėžė: "Lietuvoje reikia atviro pilietinio požūrio, nereikia vengti istorinės tiesos. Jei sakysime istorinę tiesą, ir tai bus vykdoma ir oficialiame lygyje, tik tuomet galėsime vadintis demokratine valstybe. O kol kas, kai meluojama, kai garbinami nacistiniai nusikaltėliai, tai apie kokią demokratiją galime kalbėti? Tai tėra demokratijos imitacija".

Literatas, "Lietuva be nacizmo" narys Aleksandras  Bosas pacitavo ir vieną iš savo eilėraščių "Kiaulystė tautai": "Kas  sugalvojo sadistų išgarbinimo akciją, įvykdė  didžiausią prieš tautą provokaciją. Šiandien visi mes tapome "atpirkimo ožiais". Ir patikėkite, kiaulystės mums žydai neatleis". Po to A.Bosas sakė: "Šis "tautos didvyris" pasižymėjo Lietuvoje kaip nuožmus budelis. Vėliau J. Krikštaponis siautėjo ir kaimyninėje Baltarusijoje, ten nuvykęs A. Impulevičiaus vadovaujamo bataliono sudėtyje. Tai kodėl išgarbinti tokie veikėjai kaip J.Krikštaponis, kaip J.Noreika-generolas Vėtra ir kiti nusikaltėliai? Kol  nesakome istorinės tiesos, tol esame pažeidžiami".

Socialinio teisingumo ir žmogaus teisių gynino sąjungos valdybos narys Antanas Zalieckas teigė: "Stoviu prie paminklo, prie kurio man stovėti negera. Nes tai paminklas žmogžudžiui. Kas darosi Lietuvoje, kad garbiname žmogžudžiai? Ir J. Krikštaponis ir kiti jo bendražygiai buvo kruvini budeliai, jie žudė žmones per karą, jie žudė ir po karo, išėję į miškus. Tai kokie tai didvyriai? Mes ir norime atskleisti tiesą, ir reikalaujame-tokius paminklus reikia šalinti, naikinti gatvių, aikščių, mokyklų pavadinimus-tų objektų, kurie pavadinti tokių tariamų "didvyrių", o išties žmogžudžių vardais".

Vėliau akcija buvo pratesta prie Ukmergės savivaldybės. Ir čia vyko pasisakymai, perskaityta peticija, vėliau ji įteikta miesto vadovams. Meras Vidas Paknys pakvietė akcijos dalyvius i savivaldybės salę, jis teigė, kad aiškinasi dėl šios problemos, kreipėsi ir į ivairias valstybines institucijas. Akcijos organizatoriai išreiškė savo požiūrį, kad jie prižiūrės šį procesą, be to, aktyviai aiškinsis ir dėl kitų nacistinių nusikaltėlių išgarbinimo.

Giedrius Grabauskas