RU EN

Tik kai kurie faktai, kaip Lietuvos valdžia remia neonacius

2012-05-31

- 10 neonacių tarnauja Lietuvos kariuomenėje - ir jie iš jos neišvaromi iki šiol.

- Į LIJOT‘ą (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą), kurioje iš dalies sprendžiamas šių organizacijų finansavimas, priimtas „Lietuvių tautinio jaunimo centras“ , kuris kasmet rengia nenacistines kovo 11-osios eisenas.

- Vainikuojant prieškario ir pokario nacių kolaborantų heroizaciją, 2012 m. gegužės 19 d. Kaune valstybės lėšomis perlaidotas 1941 metų nacių kolaborantų vyriausybės vadas Ambrazevičius-Brazaitis.

- Prokuratūra nutraukė bylą prieš roko grupę „Diktatūrą“, „neradusi“ jos dainos žodžiuose („rusai papjauti, lenkai pakarti, žydai dega krosny, tik tikri lietuviai lieka gyvi“) tautinės nesantaikos kurstymo.

- Teismas 2010 m. leido demonstruoti svastiką „kaip senovės baltų simbolį“. 

- Teismas 2010 m. pripažino šūkį „Lietuva – lietuviams“ demokratiniu. 

- Miško brolių vasaros sąskrydžiuose Ariogaloje dalyvauja ex-SS legionieriai iš Estijos, juos sveikina aukščiausi Lietuvos valdžios vyrai ir moterys. 

Asociacija „Lietuva be nacizmo“