RU EN

Teisiamas parodų, skirtų sausio 13-ai, autorius

2013-01-29

Kitas I apylinkės teismo pasėdis dėl A. Paleckio byloje liudijusio Jaunučio Leko vyks vasario 27 diena

***

Sausio 30 d. 9:30 Vilniaus I apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A) įvyko A. Paleckio teisme apie šūvius nuo stogų liudijusio vilniečio Jaunučio Leko teismas. Prokuratūra teigia, kad J. Lekas teikė "melagingus parodymus", Paleckio teisme sakydamas: 

”1991 metų sausio 13-osios naktį aš buvau prie TV bokšto Karoliniškėse. Ant penkiaaukščio namo stogo pamačiau kelis žmones. Tai nebuvo kariškiai, nes matėsi civilių siluetai. Iš tos vietos buvo šūvių žybsniai, pliūpsniai. Šaudė ne iš automatų, nes tai buvo pavieniai šūviai. O TSRS kariai – mačiau - šaudė ne į žmones, o prieš kojas. Jei būtų šaudoma į žmones ir dar tikromis kulkomis, būtų labai daug kraujo. “ 

J. Lekas yra dailės parodų, skirtų sausio 13-ai, autorius. Štai tokia istorijos ironija. 

Įsigalėjusi kapitalo diktatūra, sužlugždiusi žmonių ekonominį gyvenimą, dabar visaip stengiasi užčiaupti jiems burnas. Jos tikslas - prigąsdinti žmones, kurie jau suvokia, kad ne už tokią Lietuvą jie tada kovojo. 

SLF Infocentras