RU EN

Taisomas “nekaltas” mūsų žurnalistų darbo brokas… (Rusijos žurnalistė Galiną Sapožnikova kreipėsi į Lietuvos žurnalistų etikos tarnybą)

2012-03-22

Gerb. Zitai Zamžickienei, Inspektorei Maskva, 2012. 03. 14.

Žurnaslistų etikos

inspektoriaus tarnyba

Gedimino pr. 60, 

LT-01110 Vilnius

Lietuvos Respublika 

Tel. (8~5) 223 73 10

faks. (8~5) 223 73 11

Gerbiamoji ponia Zita Zamžickienė, 

Aš, Rusijos laikraščio "Komsomolskaja pravda“ apžvalgininkė, nuolatinė Estijos gyventoja, Galina Sapožnikova, norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad š. m. vasario 25 d. lietuviško portalo www.15 min.lt žurnalistė Liepa Želnienė grubiai pažeidė profesinės etikos principus bei mano garbę ir orumą.

Išklausiusi mano pasisakymą anti-fašistinės organizacijos "Lietuva be nacizmo" posėdyje Vilniuje ir ne paklausiusi nė vieno klausimo, ji šiurkščiai iškraipė mano pasakytus žodžius ir melavo savo publikacijoje: Link (Taip pat žr. priedą – publikaciją popieriniame pavidale.) 

Tuo būdu L. Želnienė padarė žalą mano profesinei veiklai ir vardui, kuris buvo pažymėtas dešimtimis aukščiausių Rusijos profesionalios žurnalistikos apdovanojimų.

Savo pasisakyme minėtame posėdyje Vilniuje aš :

- neraginau kovoti su Lietuvos tremtiniais,

- nedaviau A. Paleckiui panašių ar kitokių žvalgybinių nurodymų,

- neteigiau, kad Lietuvoje dominuoja "istorinis nacizmas",

- nepateikiau Rusijos kaip kovos prieš nacizmą pavyzdį, o tik pasakojau, kad skustagalviai, apie kuriuos aš rašydavau straipsnius, Rusijoje gauna už savo nusikaltimus po 20 metų ir daugiau, ir tai yra tiesa.

Sakiau štai ką: kad į Lietuvos "miško brolių" sąskrydžius Ariogaloje atvažiuoja iš Estijos buvę SS-ninkai (vargu, ar dalyvaujantiems šiame sąskrydyje pasako tiesą, kas atvažiuoja juos sveikinti), kad jų dalyvavimas diskredituoja represuotų lietuvių sąskrydį, kad ex-SS-ninkai , sėdėję kalėjime už nusikaltimus, kuriuos jie padarė, negali būti laikomi stalininio režimo aukomis, ką pripažįsta visi pasaulio istorijos mokslo atstovai. Patikslinu: aš kalbėjau tik apie padėtį Estijoje, kurios aš esu nuolatinė gyventoja.

Tas gi faktas, kad aš kalbėjau rusiškai, aiškinamas elementariai: jei aš kalbėčiau estiškai - gerbiamoji ponia Želnienė nebūtų manęs supratusi. Jei ji manė, kad mano kalba buvo nesuprantama - ji lengvai galėtų paklausti manęs bet kuria Europos kalba, nes ji sėdėjo šalia, o vertėjų salėje buvo pakankamai.

Man, dešimčių labiausiai prestižinių Rusijos žurnalistikos premijų laureatei, gerai žinomam žurnalistui ir knygų autoriui, būtų juokinga įrodinėti, kad aš nesu Rusijos specialiųjų tarnybų agentas: taip teigdamas, žurnalistas privalo pateikti faktus, o ne graibyti informaciją iš interneto.. ."Viešos žvalgybininkės pamokos " - pavadino žurnalistė skyrių savo straipsnyje. Kokioje, įdomu, iš kontržvalgybinių tarnybų tarnauja kolegė, kad galėtų iš kartų duoti „diagnozę“ jūsų šalies svečiui?

Visa tai buvo išgalvota žurnalistės Liepos Želnienės, - tikriausiai tam, kad sugadintų Lietuvos ir Rusijos dvišalius santykius ir pakenktų Lietuvos užsienio politikos įvaizdžiui. Tai jai pasisekė - po dviejų dienų Lietuvos Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pažodžiui pakartojo šį absurdišką kaltinimą, kuris tokio masto valstybinio veikėjo lupose gavo visiškai kitokią reikšmę ir padarė konkrečios žalos žinybai, kuriai vadovauja ponia ministrė (Link). (Taip pat žr. priedą – publikaciją popieriniame pavidale.) 

Ministrė, turėdama savo rankose spectarnybų arsenalą, galėtų patikrinti faktus ir įsitikinti, kad kaltinimas nukreiptas netikru adresu. Bet gerbiamoji ponia ministrė, pasitikėdama žurnaliste Želnienė, tapo jos aplaidumo auka. Kaltinimai be įrodymų niveliuoja ir visus kitus Lietuvos ministrų kabineto atstovų pasisakymus ir tuo pačiu diskredituoja šalies įmidžą, jos aukščiausius valdininkus ir žurnalistinės bendrijos atstovus tarptautinėje arenoje.

Aš prašau Jūsų išnagrinėti šį nemalonų incidentą, pažeidusį mano garbę ir orumą, poniai Želnienei išaiškinti tokių veiksmų neleistinumą bei įpareigoti portalą www.15 min.lt oficialiai atsiprašyti manęs, publikuojant šį atsiprašymą tokio pat matomumo vietoje, kurioje buvo publikuotas minėtas Želnienės straipsnis. 

Pagarbiai, 

Galina Sapožnikova

Laikraščio "Komsomolskaya Pravda" apžvalgininkė

Adresas: 

Galina Sapožnikova

"Komsomolskaya Pravda"

125993 Moscow St.Petrovsko-Razumovski pr. 1/23 str.1 6 fl.

Russia