RU EN

Švietimo darbuotojų mitingas Vilniuje (Video)

2016-02-16

2016 metų vasario 15 diena Vilniuje įvyko mokytojų mitingas, kuriuo buvo norima parodyti apverktiną švietimo sistemos padėtį Lietuvoje.

Po visų reformų  švietimo sistema tapo „fabriku“, dirbančiu rinkos ekonomikai, o mokytojas - tik paslaugų tekėjų. Kaip ir kiekvienas samdomas darbuotojas, mokytojas šiandien yra išnaudojamas, jis  patiria įvairiapusį spaudimą  „iš viršaus“ bei „iš apačios“, konkurenciją iš profesijos kolegų,  būtinybę atlikti pamokoje ir mokymo įstaigoje įvairias papildomas funkcijas.

Atėję į mokyklą vaikai mato užguitą ir varganą mokytoją, kuris turi tik pareigas ir neturi jokių teisių. Normaliai dirbti  tokio­mis sąlygomis - tiesiog švietėjiškas žyg­darbis.

Jeigu ir toliau bus žeminamas mokytojas, jeigu ir toliau dėl finansinių ir politinių priežasčių bus bloginama mokyklos kolektyvo psichologinė ir moralinė atmosfera,  tai socialinis mokytojų elgetavimas bei jų totalinis išnaudojimas peraugs į dvasinį visos švietimo sistemos nuskurdinimą ir galutinį degradavimą.

Nuo vasario 22 dienos mokytojus jungiančios profsąjungos žada skelbti neterminuotą streiką.

SLF infocentras