RU EN

Sveikiname visus su rugsėjo 1! Stabdykime švietimo sistemos griovimą! (Socialistinio Liaudies Fronto sveikinimas ir pareiškimas)

2012-09-01

Prasideda eiliniai mokslo metai. Lietuvos Švietimo ministerija jų išvakarėse paskelbė apie eilinį švietėjiškos reformomanijos „pasiekimą“ – per keletą metų mūsų šalyje išnyks dar 300 mokyklų ir darbą praras apie 5000 mokytojų. Esą taip atsitiks todėl, kad mažėja bendras mokyklinio amžiaus vaikų skaičius.

Deja, vaikų skaičius mažėja dėl bendros politikos ir jos socialinių bei demografinių pasekmių. Būtent dėl šios priežasties mažėja gimstamumas, vaikai emigruoja kartu su tėvais, daug vaikų tiesiog valkatauja ir nelanko mokyklos. O ir pačiu mokyklų bei kitų švietimo įstaigų situacija prastėja. Plika akimi matome kasmet progresuojantį švietimo sistemos degradavimą, švietimo įstaigų suskirstymą į „elitines“ ir „plebėjiškas“ , išsilavinimo kokybės primityvėjimą bei visos sistemos komercializavimą.

Norime priminti, kad „juodais“, „okupaciniais“, tarybiniais laikais kiekviename kaime buvo įsteigta bent jau pradinė mokykla, kiekviename miestelyje - aštuonmetė, arba vidurinė, kultūros namai, bibliotekos. Po 1990-jų viskas buvo metodiškai naikinama. Dabar daug kur liko tik "geltonieji autobusiukai", vežantys vaikus kartais iki 40 km. į dar išlikusias mokyklas.

Jaunos kartos raštingumo požiūriu sparčiai grįžtame į viduramžius.

Socialistinis Liaudies Frontas mano, kad mokslo, kultūros ir švietimo srityje reikia vengti aklo Vakarų modelių kopijavimo. Būtina atidžiai ir neideologizuotai išanalizuotų istorinę šių visuomeninio gyvenimo sričių organizavimo ir vystymosi patirtį bei sukurti savą nacionalinę jų funkcionavimo sistemą, pagristą šiuolaikinėmis technologijomis bei atviro mokymosi tendencijomis.

Lietuvos švietimas, mokslas bei kultūra turi būti visapusiškai palaikomi valstybės, o jų plėtojimui būtu skirta derama biudžeto dalis. Taip pat būtina užtikrinti, kad vidurinis išsilavinimas būtu privalomas, o aukštasis (valstybinis) – realiai nemokamas, užtikrinti švietimo ir mokslo demokratiškumą, masiškumą bei prieinamumą visiems visuomenės sluoksniams, mokymosi programose numatyti specializacijos ir plataus humanitarinio išsilavinimo suderinamumą. 

Reikia pagaliau įvesti garantuoto įdarbinimo po studijų sistemą. 

Būtina taip pat atsisakyti arba bent peržiūrėti „krepšelių“ sistemos taikymo praktiką, kadangi dabartiniai jos funkcionavimo principai skatina mokyklų orientaciją ne į kokybinių, o į kiekybinių rodiklių dominavimą.

Valstybė turi remti tautinių mažumų mokyklas, tobulinti įstatyminę mažumų kalbų vartojimo bazę, tenkinti jų informacinius ir kultūrinius poreikius.

Mes sakome ryžtinga „NE“ Lietuvos švietimo sistemos griovimui. Vardan mūsų vaikų ateities stabdykime tolimesnį darželių, mokyklų, bibliotekų naikinimą.

Šiais mokslo metais galėsime pasidžiaugti nebent to, kad praradęs visos akademinės bendrovės pasitikėjimą, pagrindinis mūsų krašto švietimo sistemos „griovėjas-reformatorius“ ministras G. Steponavičius grečiausiai praras ir savo postą.

Socialistinis Liaudies Frontas sveikina visus tėvus ir mamas, studentus ir moksleivius, dėstytojus ir mokytojus su Naujais mokslo metais. Linkime visiems stiprybes ir ryžto kovoje už savo teises. 

SLF Infocentras