RU EN

Svarbus Socialistinio Liaudies Fronto suvažiavimas

2016-06-06

Birželio 4 dieną Vilniuje įvyko SLF suvažiavimas. Į šį renginį atvyko apie šešiasdešimt dalyvių, iš jų 36 balsavimo teisę turintys delegatai. Suvažiavimo pradžioje veiklos ataskaitas pateikė SLF pirmininkas E. Jagelavičius, jo pavaduotojai J. Kovalskis, G. Grabauskas. SLF pirmininko ataskaitoje išdėstyti kertiniai SLF veiklos momentai, išsakyti teigiami ir neigiami SLF veiklos aspektai, be to, E.Jagelavičius pristatė duomenis apie partijos vadovybės vykdytas derybas su kitomis politinėmis jėgomis dėl galimo susijungimo. J.Kovalskis teigė, jog įvairiais būdais propagavo socialistines idėjas, rengė straipsnius ir komentarus, diskusijas socialiniuose tinkluose, bendravo pasitarimuose bei derybose su kitų politinių organizacijų atstovais, išreiškė daug kritinių pastabų E.Jagelavičiaus ir G.Grabausko atžvilgiu, kurie jo, nuomone, dezorganizavo SLF veiklą.

G. Grabauskas pabrėžė, jog SLF veikia sunkiomis sąlygomis, kai korumpuoti klanai trukdo partijai, pristatė konkrečius duomenis apie SLF rengtas akcijas, įvairius antikarinius bei antifašistinius renginius prie įvairių ambasadų, prie Seimo ir kitų valdžios institucijų, kalbėjo apie tai, jog dabartinėmis sąlygomis svarbu išlaikyti SLF kaip tikrą kairiosios krypties organizaciją, kurios kertinės nuostatos–darbo žmonių teisių gynimas, socialinio teisingumo įgyvendinimas, taika ir tautų draugystė.

Po to vyko suvažiavimo dalyvių diskusijos, po kurių įvyko svarbus balsavimas, pritarta SLF pertvarkymui iš partijos į asociaciją. Kitu svarbiu balsavimu iš šešių galimų pavadinimų variantų pritarta dabartiniam, organizacija ir toliau vadinsis Socialistinis Liaudies Frontas. Balsavimu pritarta ir SLF narių perėjimui iš partijos į asociaciją, balsuota dėl programinių gairių bei kitų SLF dokumentų.

Diskusijose pasisakė SLF nariai R. Muksinovas, E. Matuzanis, M. Bugakovas, J. Stakvilevičius, J. Bulys, K. Bilansas, A. Kazlauskas, H. Juodiška, K. Voiška, L. Sviridiuk, A. Kalašnikovas, A. Kerikas, L. Dmuchovskaja, J. Arbačiauskas, V. Teriošinas, I. Naujokas ir kai kurie kiti partijos nariai, savo poziciją dėl dabartinės padėties Lietuvoje pristatė suvažiavimo svečias, kaunietis mokslininkas, judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas E. Satkevičius. Buvo išsakytos ir kritinės pastabos, ir daug įvairių praktinių pasiūlymų.

Suvažiavimo pabaigoje po diskusijų iškelta dešimt kandidatų į septynių narių valdybą (tai preliminarus pagrindinio vadovaujančio organo pavadinimas, gal bus pasirinktas ir kitas pavadinimas), po balsavimo paaiškėjo, kad valdybos nariais tapo Edikas Jagelavičius, Michailas Bugakovas, Giedrius Grabauskas, Rafaelis Muksinovas, Karlis Bilansas, Kristoferis Voiška, Alfredas Kerikas. SLF pirmininkas bei jo pavaduotojai bus išrinkti naujoje valdyboje šio mėnesio eigoje.

SLF Infocentras