RU EN

Suteikime žmonėms teisę per referendumą pasisakyti dėl euro

2013-04-26

Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimas 

Lietuvos valdžia paskelbė siekį įvesti Eurą 2015 metais. Vyriausybė sudarė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisiją, kuriai vadovauja Ministras Pirmininkas.

Įsivesti Eurą Lietuva įsipareigojo 2004 m. gegužės 1 d. įstodama į Europos Sąjungą, per liūdnai pagarsėjusį “alaus ir skalbimo miltelių” plebiscitą. 

Kalbama apie tai, kad Lietuvos dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) bendrosios valiutos euro zonoje padės mūsų valstybei plėsti prekybos ir finansinius ryšius su kitomis euro zonos valstybėmis, o tai skatins Lietuvos gyventojų pajamų didėjimą ir užimtumą. Esą įvedę eurą neturėsime pinigų keitimo išlaidų, euro naudojimas užtikrins kainų stabilumą ir mažins infliaciją, didins konkurenciją ES bendrojoje rinkoje, kas tik į naudą vartotojams.

Euro įvedimo propogandininkai, deja, nutyli nepatogius euro ivedimo kituose šalyse faktus, kurie rodo visiškai priešingą, nei jų propaguojamą, vaizdą. Pavyzdžiui, pasak Europos Komisijos ir Estijos valdžios institucijų, infliacija šioje šalyje įvedus eurą dar ne vienus metus viršys 17-kos euro zonos šalių vidurkį, tol, kol kainos taps panašios kaip ir kitose šalyse. 

Nekalbama ir apie tai, kad Bendroji Europos valiuta išgyvena rimčiausią krizę per visą savo egzistavimo laikotarpį – skolų prislėgtos šalys (Airija, Graikija, Portugalija, Kipras) viena po kitos prašo Europos Sąjungos finansinės paramos. Kieno dar eilė ateis? Ar neatsitiks taip, kad mūsų valdžia eininį kartą bandys įsodinti Lietuvos žmones į skestantį laivą?

Neverta užmiršti, kad praeityje visos valiutinės sąjungos ankščiau ar vėliau suirdavo. Esant bendrai valiutai, bet kurios silpnesnės šalies finansinės ir ūkinės problemos neigiamai veikia visą sąjungą. Euro įvedimas taipogi reiškia finansinio savarankiškumo paskutiniųjų likučių praradimą. Euras Europos Sajungai – tai jos tolimesnės kapitalistinės federalizacijos instrumentas. Euro pasirinkimas – tai “civilizuotas” Lietuvos žmonių išnaudojimas ir “humaniška” valstybės okupacija.

Patirtis byloja, kad esant krizinei situacijai eurozonoje Briuselio biurokratai pirmiausiai gelbsti bankus ir kitas tarptautines stambaus kapitalo institucijas, o ne paprastu žmonių – eilinių mokesčių mokėtojų ir samdomų darbuotojų indėlius bei santaupas. Euras ir pati ES yra Vokietijos bei Prancūzijos stambaus kapitalo Vykdomasis komitetas, skirtas ekonomiškai pajungti periferines ES valstybes. 

Stambus Europos kapitalas, vardan savo pelnų, gali griebtis kraštutinių centralizuotų autoritarinių ir net neofašistinių priemonių tam, kad išsaugotų bendrą darbo žmonių išnaudojimo rinką bei atsisakytų ir šiaip jau gana formalių nacionalinių valstybių atributų. O mūsų parsidaveliškas politinis elitas, kaip rodo patirtis, entuziastingai pritars tokiom tendencijom.

Vienintelis sprendimas, apsaugantis nuo tokių situacijų ir perspektyvų, yra suverenus valstybinis reguliavimas ir planavimas strateginėse ekonomikos šakose, suteikiant smulkiajam verslui erdvę vystymuisi ir apsaugą nuo monopolijų. 

Tik tokiu ekonomiu pagrindu yra įmanoma vieninga Europa, be finansinių krizių ir be valstybinių skolų, užtikrinanti darbo žmonių gerovę.

Kadangi Euro įvedimas liečia gyvybiškai svarbius ir egzistencinius valstybės bei žmonių interesus, Socialistinis Liaudies Frontas aiškiai pasisako už referendumą šiuo klausimu, kaip tai ir numato Lietuvos Respublikos Konstitucija.
SLF infocentras