RU EN

SU RUGSĖJO 1!

2013-09-01

Atėjo rugsėjo 1-oji. 

Deja, mokytojams ir dėstytojams tenka dirbti vis blogėjančiomis sąlygomis ir stebėti kasmet progresuojantį švietimo sistemos degradavimą. Išsilavinimo kokybė primityvėja. Mokyklos tapo „fabriku“ dirbančiu rinkos ekonomikai. Nesibaigiančios švietimo sistemos reformos ją naikina tiesiog fiziškai. Šiemet vėl buvo uždaryta 13 šalies mokyklų. Po stojimų į aukštojo mokslo institucijas, grupių nesusidaryta net į 74 specialybes. Nyksta kaimo mokyklos. Švietimas vis daugiau komercinamas. Švietimo įstaigos suskirstamos į „elitines“ ir „plebėjiškas“. Sistema faktiškai „gamina“ diplomuotus bedarbius. Didėja „švietėjiška“ jaunu žmonių emigracija.

Mokytojas - jau nebe kūrybinė profesija ir kaip kiekvienas samdomas darbuotojas jis turi daug pareigų ir mažai teisų. Jo darbo intensyvumas didėja, o valandiniai krūviai ir tuo pačiu darbo užmokesčiai mažėja. Mokytojai ir dėstytojai paversti protinio darbo baudžiauninkais.

Socialistinis Liaudies Frontas mano, kad pirmaeiliai valstybės uždaviniai švietimo sferoje – tai atkurti mokytojo profesijos visuomeninį prestižą, užtikrinti švietimo ir mokslo demokratiškumą, masiškumą bei prieinamumą visiems visuomenės sluoksniams, mokymosi programose numatyti specializacijos ir plataus humanitarinio išsilavinimo suderinamumą, įvesti garantuoto įdarbinimo po studijų sistemą bei sugrįžti prie konstitucinių nemokomo išsilavinimo principu.

Akivaizdu, kad jokios reformos „iš viršaus“ tokių tikslų nerealizuos. Keičiasi valdžios, keičiasi ministrai, bet švietimo sferoje niekas iš esmės nesikeičia. Situacija tik blogėja. Net ir elementarus jaunosios kartos raštingumas jau tampa problema. Tik susitelkus visai mokykliniai ir akademiniai bendruomenei, tėvams, visuomeninėms organizacijoms ir pedagogų profsąjungoms galima sustabdyti švietimo sistemos griovimą ir užtikrinti geresnę ateitį mūsų vaikams.

Ir vis dėlto, nepaisant sunkios švietimo padėties, sveikiname su rugsėjo 1-ja - mokslo ir žinių diena - bei linkime visiems išlaikyti ryžtą kovoje už savo teises bei mūsų Lietuvos ateitį. 

SLF prezidiumas