RU EN

SU PERGALE!

2015-05-07

Brangūs karo veteranai, antifašistinių kovų bendražygiai!

Nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų šeimas Didžiosios Pergalės 70-ųjų metinių proga.

Sunkus buvo kelias į Pergalę. Daug aukų pareikalavo ji. Tarybų Lietuvos liaudis kartu su kitomis tautomis irgi dalyvavo  vieno iš žiauriausių pasaulio režimų – vokiškojo fašizmo - sutriuškinime  ir turi teisę bei pareigą tinkamai pažymėti šią svarbią Pergalės datą.

Pasaulyje ir Lietuvoje yra jėgų, kurios šiandien bando perrašyti istoriją, ją falsifikuoti, sukeisti vietomis aukas ir budelius. Daugiausiai falsifikuojama istorija, susijusi su Antruoju pasauliniu karu.

Bet falsifikatorių pastangos bergždžios. Tiesa ir teisingumas galų gale nugalės, kaip nugalėjote Jūs, brangūs mūsų veteranai!

Amžina mūsų padėka Jums!

Amžina šlovė žuvusiems ir gyviems Didžiojo Tėvynės  karo kareiviams, išvadavusiems Europą nuo fašizmo.

 Linkime visiems sveikatos ir kareiviško ryžto!

SU PERGALE!

Socialistinio Liaudies Fronto prezidiumas

Vilnius