RU EN

SU PERGALE! SLF pirmininko Algirdo Paleckio sveikinimas

2012-05-09

Nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų šeimas Didžiosios Pergalės 67-ųjų metinių proga. Pergalė nuožmiausiame Pasauliniame kare – tai istorinis įvykis, kuris pademonstravo socialistinės Tarybų Sąjungos pranašumą žūtbūtinėje kovoje prieš kapitalistinę-nacistinę karinę mašiną ir antižmogišką ideologiją.

Sunkus buvo kelias į Pergalę. Daug aukų pareikalavo ji. Tarybų Lietuvos liaudis kartu su kitomis tautomis irgi dalyvavo vieno iš žiauriausių pasaulio režimų – vokiškojo fašizmo - sutriuškinime ir turi teisę bei pareigą tinkamai pažymėti šią svarbią Pergalės datą.

Pasaulyje ir Lietuvoje yra jėgų, kurios šiandien bando perrašyti istoriją, ją falsifikuoti, sukeisti vietomis aukas ir budelius. Daugiausiai falsifikuojama istorija, susijusi su Antruoju pasauliniu karu. 

Bet falsifikatorių pastangos bergždžios. Tiesa ir teisingumas galų gale nugalės, kaip nugalėjote Jūs, brangūs mūsų veteranai!

Bėga metai, bet Jūsų žygdarbis neblėsta.

Amžina mūsų padėka Jums!

Amžina šlovė žuvusiems ir gyviems Didžiojo Tėvynės karo kareiviams, išvadavusiems Europą nuo fašizmo.

Linkime visiems sveikatos ir kareiviško ryžto!

SU PERGALE!

Algirdas Paleckis,

Socialistinio Liaudies Fronto primininkas