RU EN

SU PERGALE!

2013-05-09

Gerbiamas Juliau Deksny, 

Norime pasveikinti Jus ir Jūsų asmenyje - visus mums brangius Raudonosios armijos ir partizaninio judėjimo, užfrontės darbo veteranus su Šlovingosios Pergalės 68-osiomis metinėmis. 

Pergalė II pasauliniame kare – tai vienas svarbiausių istorinių įvykių. Žmonija buvo ties sunaikinimo riba, bet Jūsų žygdarbio dėka ji buvo išgelbėta. 

Lietuvos žmonės kartu su kitomis tautomis irgi dalyvavo vieno iš žiauriausių pasaulio režimų – vokiškojo nacizmo - sutriuškinime ir turi teisę bei pareigą tinkamai pažymėti šią svarbią Pergalės datą.

Pasaulyje ir Lietuvoje yra jėgų, kurios šiandien bando perrašyti istoriją, ją falsifikuoti, sukeisti vietomis aukas ir budelius. Bet falsifikatorių pastangos bergždžios. Tiesa ir teisingumas galų gale nugalės, kaip nugalėjote Jūs, brangūs mūsų veteranai!

Bėga metai, bet Jūsų žygdarbis neblėsta. 

Amžina šlovė žuvusiems ir gyviems Didžiojo Tėvynės karo kareiviams, išvadavusiems Europą nuo nacizmo.

Linkime visiems sveikatos ir kareiviško ryžto!

SU PERGALE!

Algirdas Paleckis,

Socialistinio Liaudies Fronto primininkas

Asociacijos "Lietuva be nacizmo" pirmininkas