RU EN

Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių švente!

2014-05-01

Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar 1886 metus. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija jėga numalšino darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną.

Šiandien dažniau pasigirsta įvairių „ekspertų ir politologų“ balsai, neva 8 valandų darbo diena - tai „ХХ amžiaus atgyvena“ ir reikia įstatymiškai „leisti“ žmonėms dirbti daugiau. Tokiais „gerais“ ketinimais, kaip žinia, visada grindžiamas kelias į socialinį pragarą.

Iš Lietuvos politinio elito per pastaruosius 23 metus vykdomos politinės strategijos kyla didžiulė socialinė nelygybė, neteisingumas, žmonių susvetimėjimas, neviltis, emigracija, savižudybės.

Ką reikia daryti, kad padėtis pasikeistų?

Mes esame prieš stambiąją privatinę nuosavybę – istorija rodo, kad ji sutelkiama kelių žmonių rankose ir panaudojama prieš visuomenę ją apiplėšinėjant. Todėl būtina parengti ir priimti nacionalizavimo įstatymą bei ekonominio valstybinio sektoriaus plėtojimo planą. Tuo pačiu reikia valstybės prioritetų gamybai, smulkiam bei vidutiniam verslui, o ne valdantiems Lietuvą užsienio bankams. Būtina įsteigti Lietuvos valstybinį komercinį banką.

Mums nereikia euro. Euras yra krizėje ir tai atsilieps Lietuvai. Kils kainos. Prarasime paskutines valstybingumo galias. Centrinis Europos Bankas valdys Lietuvos ūkį ir savo gamybos atkurti praktiškai nebegalėsime. Dar daugiau išaugs emigrantų skaičius.

Per biudžetą reikia perskirstyti lėšas taip, kad būtų išlyginta socialinė nelygybė, kad būtų užtikrintas nemokamas mokslas ir medicina. Daugelyje Europos šalių tai bandoma daryti. Bet ne Lietuvoje. Labai svarbu - atkurti Lietuvoje gamybą ir žemės ūkį. Tik tai sukurs naujas darbo vietas ir sumažins emigracijos mastus. Lietuva be savo gamybos ir be žemės ūkio - Lietuva be ateities.

Mes nekviečiame atgal į XIX amžiaus tautines valstybes, tarp kurių nuolat kildavo karai. Tačiau nuolaidžiauti tarptautinėms korporacijoms, bankams, koncernams mes taip pat nesiruošiame. Lietuva - mūsų namai ir mes juose norime toliau gyventi.

Socialistinis Liaudies Frontas sveikina visus su tarptautine darbo žmonių švente, su gegužės 1-ąją!

SLF prezidiumas