RU EN
RSS
 • JUOZAS ARBAČIAUSKAS. Laisvosios Lietuvos tremtiniai

  2014-06-10
  Golova statuji svobody_120x110.jpg

  Birželio 14 diena vėliavą su juodu kaspinu ir balių Ariogaloje kelia tremtiniai. O kurią dieną juodą vėliavą, tik be baliaus, reikia kelti laisvosios Lietuvos tremtiniams? Aišku, kad tą juodą dieną rasim kovo mėnesio kalendoriuje. Juk nuo tos dienos prasidėjo Lietuvos naikinimas ir krizė, ir tikras ,,bėdų turgus", kitaip nepavadinsi. Nuo šios dienos pradėtas griauti ir grobstyti visas, per 60m. mūsų tėvų ir senelių rankomis sukurtas turtas.Ir tik nuo šios dienos sužinojom, kas yra bankai, antstoliai išvarantys žmones su vaikais į gatvę, benamystė ir bedarbystė, apgavystės, išnaudojimas, spekuliacija ir visas kitas blogis, kurį dauguma mūsų jau patyrė.

  Nuo tos dienos prasidėjo ir tremtis ,,savo noru''. Jaunimas ir ne tik dėl sudarytų ekonominių sąlygų priverstas palikti savo namus, vaikus, šeimas ir pasirinkti tremtinio emigranto duoną.

  Skaityti toliau »
 • KĘSTUTIS GRUBLIAUSKAS. Geras indėnas – miręs indėnas

  2014-06-04
  Tank_120x110.jpg

  "Bet kurio žmogaus mirtis nusineša dalelę manęs, kadangi aš priklausau visai žmonijai. Todėl neklausk kam skambina varpai. Jie skambina tau."

  E. Hemingvėjus


  Manau, niekas nedrįs šio rašytojo pavadinti raudonuoju ar baltuoju, o šių žodžių tendencingais, palaikančiais vieną kurią nors pusę. Tačiau susidaro įspūdis, kad mūsų politikai, įvairūs specialistai, analitikai ir komentatoriai nėra skaitę nei šių minčių nei pačio kūrinio, o gal  net apie tokį rašytoją išgirdo tik tada,  kai politiniame  Olimpe sužibo Loretos saulė. O vertėtų įsiklausyti į tuos žodžius, nustoti  skirstyti žmones į tuos kurių gaila, kurių  gedime, kurių pavardes kas metai skaitome ir į tuos, kurių ne gaila ir galima net neskaičiuot.

  Skaityti toliau »
 • MICHAILAS BUGAKOVAS. Lūžis

  2014-05-29
  Bugakovas-rinkiminis.jpg

  Globalinė ekonominė krizė peraugo į geopolitinę. 2013-2014 metų sandūra paženklinta  giluminio civilizacinio lūžio pradžia. Amerikoniškos monopoliarinės pasaulio tvarkos dominavimas,  kuris po Tarybų Sąjungos žlugimo atrodė natūralus ir nepajudinamas, daug kam netikėtai - sušlubavo ir pradėjo trūkinėti. Po NATO išsiplėtimo į Rytus, po Afganistano, Irako, Jugoslavijos, Livijos ir kitų „pergalingų žygių“ atrodė, kad vakarietiška civilizacija su savo lyderiu JAV, prie kurios šliejasi ir Europos Sąjunga, galutinai įtvirtino savo hegemoniškas pozicijas globalizuotame pasaulyje ir diktuoja bei kontroliuoja jo raidą.

  Skaityti toliau »
 • JUOZAS ARBAČIAUSKAS. Jau iššaukta reali grėsmė

  2014-05-25
  Sapog NATO.jpeg

  Išgirdus konservatorių ir tremtinių isterikų, visus mus gąsdinantį šūkį ''rusai puola'' arba "imperija puola", tikrai ne vienam sukeldavo juoką. Pamačius važiuojantį lengvąjį automobilį su Rusijos numeriu su draugais juokaudavau tuo pačiu konservatorių šūkiu "žiūrėk rusai puola". O viešbučio savininkas man atsakydavo :"gerai, tegul puola, tai turėsiu pinigų".

  Bet štai atėjo laikas, kai JAV vasalai, pagaliau prisišaukė tikrai labai pavojingą ir realią karinę grėsmę Lietuvos gyventojams. Kada čia suskrido NATO naikintuvai ir dar atvežė Irake. Libijoj, Sirijoj ir kt. daug žmonių išžudžiusių banditų gaujos dalį, pasidarė visiškai nebejuokinga.

  Juk dabar mes esame NATO karinės mašinos pats priekis - buferis. Iškilus kariniam konfliktui karo ugnis Lietuvai neišvengiama. Ir tada tikrai sužinosime ką reiškia "puola".

  Skaityti toliau »
 • RAMŪNAS ALAUNIS. Ukraina – valstybė sukurta Vokietijos, išardyta JAV

  2014-05-22
  Alaunis.jpg

  Kai Krymo pusiasalis paskelbė nepriklausomybę ir prisijungė prie Rusijos, tai labai įpykdė pasaulyje demokratiją propaguojančią Jungtinių Valstijų valdžią ir kai kuriuos ES vadovus, tame tarpe ir Lietuvos, kurie tokį Krymo referendumą pripažino neteisėtu ir prisijungimą pavadino paprasčiausia Krymo okupacija.


  Tuo pačiu metu pasirodė, kad Ukrainos kariniai daliniai Kryme sutartinai atsisakė kovoti dėl savo valstybės sienų, karinių bazių, būstinių ar kitų jų kontrolėje buvusių strateginių objektų. Didelė dalis Ukrainiečių armijos ir laivyno esančio Kryme perėjo į Rusijos kariuomenės pusę. Pakartotiniai Ukrainos vyriausybės ministro pirmininko Jatseniuko bandymai sušaukti rezervistus kariniams tikslams nesulaukė didelio pritarimo.


  Kijevo chunta patariama JAV CŽV į rytų Ukrainą siunčia ultra-nacionalistų grupuotės „Dešinysis Sektorius“ smogikus, kurie vykdo taip vadinamą „antiteroristinę operaciją“ prieš sukilėlius, besipriešinančius Kijevo chuntai.

  Skaityti toliau »
 • GIEDRIUS GRABAUSKAS. Per Rytų Ukrainą nuvilnijo pilietinio karo banga

  2014-05-18
  grabauskas_120x110[3][1].jpg

  Padėtis Ukrainoje išlieka itin sudėtinga, nors rengiamasi gegužės 25 prezidento rinkimams, bet daugelio dėmesys nukreiptas į Ukrainos rytus, kur faktiškai vyksta pilietinis karas. Daugelis Rytų Ukrainos gyventojų nepalaiko Kijeve įsigalėjusio nacistinio režimo valdžios. O prezidento rinkimai tuo metu, kai šalies rytuose vyksta tikras pilietinis karas, primins farsą, iškyla didelės abejonės tokių rinkimų teisėtumu. Į Ukrainos prezidento postą pretenduoja dvi dešimtys kandidatų, bet faktiškai didesnę įtaką turi keturi kandidatai: du oligarchai - J. Timošenko ir P. Porošenko bei du žymūs nacistų lyderiai - D. Jarošas ir O. Tagnibokas.

  Skaityti toliau »
 • KĘSTUTIS GRUBLIAUSKAS. Pirmyn į Europos parlamentą

  2014-05-14
  es_flag_es_120x110[1][3].jpg

  Skambutis!- greitai sušuks vyriausias cirko prižiūrėtojas ir pliaukštelės bizūnu. Užges šviesos, nutils trimitai, išsivaikščios scenos darbuotojai, klounai, šokėjai ir kitokie tautos linksmintojai. Pasiliks arenoje patys tikriausi, stipriausi, tyriausi, sąžiningiausi, ištikimiausi tautos delegatai į sąjungos centrą. Šurmuliui nurimus prižiūrėtojas kiekvienam įduos po instrumentą, atitinkantį asmeninius poreikius ir jį parėmusiųjų apetitus, kad pripuolę prie bendro Europos katilo turėtų patys kuo košę kabinti ir draugams dalinti. Vienam šakutę, kitam šaukštelį, trečiam šaukštą, na, o patriarchui samtį. Instruktažą praves, geros tarnystės palinkės ir griežtai perspės, kad naujokėliai nečepsėtų, įrankiais nebarškintų, o košę kabintų ir dalintų tylomis, ausis suglaudę, kad koks nuskriaustas teisuolis nenugirstų gaunančiųjų vardus ir tam tikroms tarnyboms nepastuksentų.

  Skaityti toliau »
 • GIEDRIUS GRABAUSKAS. Europos Sąjunga ir Lietuva: kultūros raidos kryžkelės: tarp bulvarinės ,,akropolių kultūros” ir tradicinės kultūros

  2014-04-20
  Grabauskas_120x110.jpg

  Lietuvoje nuo 1990 metų įvyko esminės permainos daugelyje gyvenimo sričių. Greta didžiulių ekonominių ir socialinių pokyčių, kuriuos įtakojo monopolinio kapitalizmo įsigalėjimas-tai yra pramonės žlugimo, luominės visuomenės susiformavimo ir skurdo plitimo, masinės emigracijos į Vakarus bei švietimo sistemos apgriovimo, įvyko didžiuliai pokyčiai ir kultūros sferoje. 1990-2004 metai – tai buvo tradicinės kultūros griūties ir bulvarinės ,,akropolių kultūros” įsigalėjimo metai. Gabūs kūrėjai, menininkai iš esmės liko be valstybės paramos, arba su visai nedidele parama. Paramą prarado ir daugelis saviveiklos kolektyvų, kurie iki tol buvo remiami pagal tam tikrą jau nusistovėjusią sistemą. Nyko ir provincijos kultūros namai, savo laiku buvę tikrais vietiniais kultūros židiniais.

  Skaityti toliau »
 • MICHAILAS BUGAKOVAS. Lietuva ir Europos Sąjunga: atradimai ir praradimai

  2014-04-15
  M.B.-8 120x110.jpg

  Lietuvai 2004 metais per “alaus ir skelbimo miltelių referendumą” įstojus į Europos Sąjungą šalis įsijungė į ES struktūrinių fondų sistemą ir per visą šį laikotarpį faktiškai ketvirtadalį savo metinio biudžeto formavo iš ES lėšų. (2013 m. ES biudžetas - 150,9 mlrd. eurų). Iki 2020 metu iš ES struktūrinių fondu Lietuva gaus dar apie 44 mlrd. litų. Kita vertus, gaudama šią paramą Lietuva iš dalies pati ją ir apmoką. Nes ES pagrindiniai pajamų šaltiniai yra trys:

  -0,73 % kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų – tai sudaro du trečdalius ES biudžeto. Apskaičiuojant kiekvienos ES šalies įnašą laikomasi pagrindinių solidarumo ir finansinio pajėgumo principų.

  Skaityti toliau »
 • RAMŪNAS ALAUNIS. 1990 Kovo 11 oji - nuo socializmo prie kapitalizmo

  2014-04-04
  Kapitalizm_120x110.jpg

  1990 m. Kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba „reikšdama Tautos valią“ pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių vykdymas, kad Lietuvos valstybės teritorijoje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija. ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

  Tačiau praėjus keliasdešimt metų po nepriklausomybės atstatymo Aukščiausiosios Tarybos paveldėtojui dabartiniam LR Seimui tautos valia tapo nebesvarbi. Lietuvos valstybės nepriklausomybė ir valstybės suverenios galios buvo panaikintos pačio Seimo įvedus Lietuvos Konstitucijos pataisas, kurios įstatymų viršenybę teikia ES sutartims ir tarptautinės teisės normoms.

  Skaityti toliau »