RU EN

SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS: 21 PUNKTAS

2012-09-24

Programa 2012 metų Seimo rinkimuose:

1.Baudžiamosios bylos iškėlimas konservatorių partijai ir konkretiems jos vadovams už padarytą didžiulę žalą Lietuvai. Visaapimantis valstybės auditas. 

2.Signatarų statuso ir rentos panaikinimas. Seimo narių atšaukimo įstatymas, jų skaičiaus sumažinimas, perėjimų iš frakcijos į frakciją uždraudimas. Valdininkų elito algų nurėžimas per pusę. Privilegijų panaikinimas. 

3.Normalūs santykiai su Rusija, nereikalaujant išgalvotos „žalos“ atlyginimo, derybos su ja dėl mažesnių dujų ir naftos kainų. 

4.Lietuvos valstybingumo atkūrimas iš naujo– išstojimas iš NATO, euro įvedimo atsisakymas. 

5.Valstybinis ekonomikos reguliavimas ir planavimas. Kainų mažinimas maistui, vaistams, šildymui, būsto išlaikymui. Tvirtos socialinės garantijos, ypač – gyvenantiems skurde. 

6.Strateginių objektų ir stambių bankų nacionalizacija. 

7.Žemės, miškų, vandens telkinių neparduoti užsieniečiams – tik nuoma. Skatinti žemdirbių ir smulkiųjų gamintojų kooperaciją bei „žaliąją ekonomiką“.

8.Realiai nemokama medicina ir mokslas. Valstybinė pigesnių vaistų tiekimo įmonė. 

9.Didesni mokesčiai turtuoliams - jų pajamoms, turtui, prabangai. 

10.Darbo vietų kūrimas atstatant pramonę ir žemės ūkį, atgaivinant kultūrinį gyvenimą.

11.Teisėsaugos valymas: korumpuotų išvijimas, asmeninė atsakomybė už daromus sprendimus. 

12.Kalėjimas ir turto konfiskacija už korupciją. Visuotinis pajamų ir turto deklaravimas. Jeigu asmuo negali įrodyti jo turto teisėtumo – jo turtas nacionalizuojamas. 

13.Teisėjus turi rinkti piliečiai. Antstoliai ir notarai – tik valstybiniai. 

14.Bausmių pedofilams sugriežtinimas. 

15.Kompensuoti sumažintas pensijas. Neilginti pensijinio amžiaus. 1100 litų minimali pensija. 1500 litų minimali alga. 1100 litų neįgaliam ir bedarbiui. Kasmet indeksuoti pensijas, algas, pašalpas ir kitas išmokas. Pigūs valstybiniai kreditai būstui įsigyti.

16.Nebeuždaryti nė vienos mokyklos, poliklinikos, ligoninės, bibliotekos.

17.Smulkaus verslo apsauga nuo monopolijų. Tarpininkų diktato ūkininkams sustabdymas. 

18.Streikų, kolektyvinių sutarčių ir kitų darbuotojų teisių plėtra. 

19.Žodžio laisvės, žmogaus ir tautinių mažumų teisių apsauga. 

20.Stabdyti pokario banditų garbinimą, tarybinio laikotarpio juodinimą, istorijos falsifikavimą, bundantį neo-fašizmą.

21.Ne – konservatorių brukamam, ekonomiškai nepagrįstam naujosios atominės elektrinės projektui.

***

Už Lietuvą be konservatorių, vagių ir oligarchų! 

Už tiesą ir darbą! 

Už Socialistinį Liaudies Frontą, Nr.13