RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto sveikinimas Graikijos Komunistų partijos 19-jo suvažiavimo delegatams

2013-03-28

(2013 m. balandžio 11-14 d.d. Atėnuose vyks 19-is Graikijos Komunistų partijos suvažiavimas)

Gerb. Draugai,

Socialistinio Liaudies Fronto vardu sveikiname Jūsų partijos 19-jo suvažiavimo delegatus. 

Graikijos Komunistų partija turi ilgą ir šaunią istoriją. Ji garbingai tęsia graikų liaudies nacionalinio išsivadavimo ir revoliucines tradicijas, yra tapusi kovingu Graikijos darbo klasės avangardu ir plataus socialinio pasipriešinimo organizatoriumi. GKP tai pat pelnė didelį autoritetą tarptautiniame kairiajame komunistinių ir darbo partijų judėjime.

Socialistinis Liaudies Frontas palaiko Jūsų partijos vykdoma klasių kova Graikijoje bei kovotojų ryžtą, kuris pasireiškia tiek per streikus konkrečiose įmonėse, tiek per masines demonstracijas ir protesto akcijas, tiek parlamentinėje veikloje. Graikijos komunistai rodo Europos dirbantiesiems bei profsąjungoms, kaip reikia kovoti už darbo žmonių teises. Jūs taip pat esate tas pavyzdys, iš kurio turėtų semtis patirties kiekviena klasinio pobūdžio politinė organizacija.

Linkime suvažiavimo delegatams konstruktyvių ir vaisingų diskusijų bei svarbių sprendimų Graikijos dirbančiųjų labui.

Algirdas Paleckis

Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas