RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto suvažiavimas ir sąskrydis

2012-07-17

Informuojame partijos narius ir rėmėjus, kad š. m. liepos 21 d. vyks III-is ataskaitinis- rinkiminis SLF suvažiavimas, o liepos 20-22 dd. – tradicinis SLF vasaros sąskrydis. 

Suvažiavimo ir sąskrydžio vieta: Vilniaus rajonas, prie Rudaminos miestelio. Detali atvykimo schema ir transporto tvarkaraštis pateikti prieduose. 

SLF suvažiavimo darbotvarkės projektas (pradžia liepos 21, šeštadienį, 12:00): 

1. SLF pirmininko ir prezidiumo narių ataskaitos

2. SLF pirmininko, prezidiumo, tarybos, kontrolės komisijos narių rinkimai 

3. SLF Seimo rinkimų 2012 m. programos tvirtinimas 

4. SLF Seimo rinkimų 2012 m. partijos ir vienmandatininkų sąrašų tvirtinimas

5. SLF Rinkimų štabo tvirtinimas, informacija apie rinkimų grafiką 

6. Kiti klausimai

Praėjusių metų sąskrydžio rengimo vieta ir būdas iš esmės pasiteisino, todėl šiemet sąlygos panašios. Sąlygos: turėti savo palapines ir maistą. Už teritorijos naudojimą mokėti nereikės. Šalia yra vandens telkiniai maudymuisi, pieva sportui ir poilsiui, miškas uogavimui. Kviečiame rodyti iniciatyvą organizuojant sportines ir kitas varžybas. 

SLF Sąskrydžio programa: 

Lepos 20 d., penktadienis 

-Nuo pietų - pirmųjų dalyvių atvykimas. 

Liepos 21 d., šeštadienis 

-11:00 – sąskrydžio atidarymas 

12:00 – III-iojo SLF suvažiavimo pradžia 

-Apie 17:00 – suvažiavimo pabaiga 

-Sąskrydžio tąsa, galimos varžybos

-Vakaronė 

Liepos 22 d., sekmadienis

-Teritorijos sutvarkymas, išvykimas. 

***

Prašome visų, kurie patys pagal pridedamą schemą negalės rasti suvažiavimo ir sąskrydžio vietos, iki liepos 16 d. informuoti būstinę - kas, kada , kokiu visuomeniniu transportu atvyksta į Vilniaus stotį. Stengsimės iš Vilniaus palydėti iki suvažiavimo ir sąskrydžio vietos.

Kontaktinis asmuo: Karlis Bilans,pirmininko pavaduotojas, tel. 8 674 39 861

SLF infocentras

Priedas 1. Autobusų iš Vilniaus autobusų stoties į suvažiavimo/sąskrydžio vietą ir atgal grafikas

Išvykimas iš Vilniaus autobusų stoties 3-iosios aikštelės. 

Autobusas Nr.217

Darbo dienomis iš Vilniaus: 6:30, 14:30, 18:30

Savaitgalio dienomis: 8:20 ir 17:30

Išlipti paskutinėje stotelėje – 2-ieji Šveicarai. 

***

Atgal iš 2-ųjų Šveicarų į Vilniaus autobusų stotį: 

Darbo dienomis: 7:32, 15:24, 19:32

Savaitgalio dienomis: 9:14, 18:24. 

Priedas 2. Atvykimo schema