RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto programa ir kandidatai į Europos parlamentą

2014-03-26

Prieš eurą!

Už europines algas ir pensijas!

Už tradicinę šeimą!

Lietuva jau dešimt metų yra Europos Sąjungos narė. Tačiau gyvenimas pagerėjo tik valdžiai ir turtingiems. Kodėl nepradėjome gyventi "kaip Švedijoje"? Nes Europos Sąjunga - tai didžiulė kapitalistinė rinka. Kas joje seniau veikia, tas ir gyvena geriau. Neretai - kitų sąskaita. Tai Vokietija, Prancūzija, Olandija, Švedija, dar kelios šalys. O najos narės, kaip Lietuva, pavėlavo. Dabar Europos rinka jau perpildyta, o jos valstybės - prasiskolinusios. Europos šalys neturi didelių gamtinių resursų. Visa tai privedė prie dabartinės krizės. Kapitalistinės krizės metu turtingieji toliau lobsta, neturtingieji toliau skursta. Didėja turtiniai skirtumai tarp ES centro ir pakraščių. Samdomiems darbuotojams karpomos algos, pensininkams - pensijos, smulkiuosius verslininkus ir ūkininkus praryja stambieji. Tai vyksta nuo Graikijos iki Lietuvos. 

Ką daryti? Kas nori iškopti iš krizės ir užkirsti kelią panašioms krizėms ateityje, tas turi reguliuoti rinką ir planuoti ekonomiką. Reikia socializuoti monopolijas ir bankus, perduoti juos visuomenės kontrolei - viešojo intereso vardan. Įvesti socialiai teisingą mokesčių sistemą - progresinius, turto, prabangos mokesčius. Per biudžetą perskirstyti lėšas taip, kad būtų išlyginta socialinė nelygybė, kad būtų užtikrintas nemokamas mokslas ir medicina. Daugelyje Europos šalių tai bandoma daryti. Bet ne Lietuvoje. Labai svarbu - atkurti Lietuvoje gamybą ir žemės ūkį. Tik tai sukurs naujas darbo vietas ir sumažins emigracijos mastus. Lietuva be savo gamybos ir be žemės ūkio - Lietuva be ateities. 

Per 20 pastarųjų metų, Briuselio biurokratų nurodymu nusikalstamai uždarius atominę elektrinę, šalis prarado ne tik atominės, bet ir pramoninės valstybės statusą. Sunaikinta veikusi mašinų gamybos pramonė, iš esmės nebeliko žvejybinio laivyno ir su juo susijusios pramonės, sunaikinta gilias tradicijas šalyje turėjusi laivininkystė bei kitos ekonomikos šakos. Vietoje jų nieko naujo nesukurta. 

Mums nereikia euro. Euras yra krizėje ir tai atsilieps Lietuvai. Kils kainos. Prarasime paskutines valstybingumo galias. Centrinis Europos Bankas valdys Lietuvos ūkį ir savo gamybos atkurti nebegalėsime. Dar daugiau išaugs emigrantų skaičius. 

Krizė palietė ir dorovę, šeimą. Rinkoje viskas perkama, įskaitant ir žmogų, ir garbę, ir lytį. Vyksta žmogaus nužmoginimas, ištvirkimo propaganda, vyro ir moters sąjungos naikinimas. Mes netrukdome homoseksualams gyventi. Bet kodėl jie savo išimtį nori paversti taisykle ir norma? Todėl mes - prieš homoseksualumo propagandą ir už tradicinę šeimą. 

ES auga ksenofobijos ir neonacizmo pavojus, tai, pavyzdžiui, parodė atvira ES parama dešiniesiems ekstremistams Ukrainoje. Varžoma demokratija, žodžio laisvė, įvedama atvira cenzūra. Niekeno nerinkti teisėjai leidžia sau ignoruoti šimtų tūkstančių piliečių valią rengiant referendumą. Taip didinamas galimų socialinių sukrėtimų užtaisas.

Kadangi rinkoje pelnas diktuoja viską, jis kėsinasi į visas žmogiškąsias vertybes - ne tik į teisę gyventi, dirbti ir užsidirbti, bet ir į teisę mylėti Lietuvą, būti jos patriotais. Kapitalui Lietuva nereikalinga, reikalinga tik jos žemė ir jos rinka. Mes - prieš žemės pardavimą užsieniečiams. Žemė - visos Lietuvos turtas. 

Briuselio valdininkai - kurių daugumos niekas nerinko - siekia sukurti federacinę Europos valstybę. Jau dabar daugelis Briuselio įstatymų yra aukštesni už Lietuvos įstatymus. Tai kur tuomet žadėta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė? Jos beveik neliko. Todėl ją reikia atkurti. Išrinkti į Europos Parlamentą, mes sieksime ir raginsime vyriausybę, kad dėl daugelio Lietuvos narystės Europos Sąjungoje sąlygų būtų persiderėta iš naujo, atsižvelgiant ne į valdžios, o į Lietuvos žmonių interesus. Mes nekviečiame atgal į XIX amžiaus tautines valstybes, tarp kurių nuolat kildavo karai. Tačiau nuolaidžiauti tarptautinėms korporacijoms, bankams, koncernams mes taip pat nesiruošiame. Lietuva - mūsų namai ir mes juose norime toliau gyventi. 

Todėl dar kartą vardiname mūsų programos akcentus. Mes: 

- Prieš euro įvedimą ir žemės pardavimą užsieniečiams. 

- Prieš Europos Sąjungos pinigų skyrimą "saviems". Pinigus reikia skirti gerai apmokamų darbo vietų kurimui Lietuvoje, vystant vietinę gamybą, žemės ūkį ir naująsias technologijas. Sieksime įvesti griežta visuomenės kontrolę Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirstymui. 

- Už visų Europos Sąjungos šalių piliečių socialinę lygybę ir solidarumą, kitaip tariant - už vieningus Europos Sąjungos šalių piliečių socialinių garantijų standartus. 

- Konkrečiai - už bendrą europinę minimalią algą, minimalią pensiją, bedarbio ir invalidumo išmoką.

- Už tai, kad iš šitų pajamų kiekvienas žmogus galėtų oriai gyventi ir jam nereikėtų palikti Tėvynės.

- Už pensijinio amžiaus neilginimą. Už tai, kad Europos Sąjunga įpareigotų neryžtingą Lietuvos vyriausybę kompensuti Lietuvos pensininkams sumažintas pensijas.

- Už vienodas išmokas visų Europos Sąjungos šalių žemdirbiams. 

- Už Europos tautinių mažumų konvencijos normų praktinį įgyvendinimą Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Būtina tobulinti įstatyminę mažumų kalbų vartojimo bazę, tenkinti jų švietėjiškus, informacinius ir kultūrinius poreikius. 

- Už normalius Europos Sąjungos santykius su Rusija ir Baltarusija. 

- Prieš Europos Sąjungos militarizmą. Už jos šalių, įskaitant ir Lietuvos, išstojimą iš NATO. Už karių išvedimą iš okupuotų šalių. Už didžiulių ES šalių karinių išlaidų sumažinimą. 

- Už derybas su Europos Sąjunga dėl geresnių Lietuvos narystės sąlygų. Jeigu jos bus nepatenkinamos, mes pasiliekame sau teisę paruošti ir įgyvendinti Lietuvos išstojimo iš Europos Sąjungos įstatymą.

- Prieš astronomines Europos Parlamento narių algas ir už jo narių skaičiaus sumažinimą. Už ES valdymo išlaidų sumažinimą, už tai, kad EP turėtų vieną būstinę, o ne tris, kaip dabar (Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge). 

- Už tai, kad į pagrindines pareigas Europos Sąjungoje valdininkai, politikai ir teisėjai būtų ne skiriami, o renkami piliečių, ir kad galiotų jų asmeninės atsakomybės už priimamus sprendimus taisyklė. 

***

Jeigu Jūs išrinksite mus į Europos Parlamentą, mes jau žinome, kurioje jo frakcijoje mes dirbisme - GUE/NGL frakcijoje. GUE/NGL yra trumpinys, reškiantis "Vieningus Europos Kairiuosius/Šiaurės Europos Žaliuosius ir Kairiuosius". Tai tradicinė, jau ne pirmą kadenciją dirbanti Europos Parlamento frakcija, kurioje susivienijo 17 kairiųjų partijų iš 13 Europos Sąjungos šalių: Vokietijos, Prancūzijos, Graikijos, Latvija, Švedijos, Airijos, Kipro, Portugalijos, Ispanijos, Kroatijos, Čekijos, Olandijos ir Danijos. Frakcijos šūkis - Kitokia Europa yra įmanoma!

***

SLF kandidatai:

 

1.Paleckis Algirdas

2.Grabauskas Giedrius

3.Jagelavičius Edikas

4.Kovalskis Jonas

5.Muksinov Rafael

6.Ambrazienė Angelė

7.Ratiukas Olegas

8.Žilėnienė Daiva

9.Vaikšnoras Juozas

10.Bartkutė Lilija

11.Bulys Jonas

12.Sungaila Anicetas

13.Voskresenskij Sergej

14.Alaunis Ramūnas

15.Bugakovas Michailas