RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto pozicija Seimo rinkimų klausimu

2016-09-30

Viešas pareiškimas

Šių metų spalio 9 d. Lietuvoje vyks LR Seimo rinkimai. Regime kaip vyksta gan blanki Seimo rinkimų kampanija, mažai išraiškingi debatai.Pagal apklausas, prie rinkiminių urnų planuoja ateiti mažiau nei pusė rinkėjų. Piliečiai yra nusivylę didžiule korupcija, valdžios savivale ir plintančiu išnaudojimu. Socialistinis Liaudies Frontas apsvarstė rinkimuose dalyvaujančių partijų politines programas ir konstatavo, kad eilinį kartą dalis Lietuvos piliečių priversti dalyvauti ,,rinkimuose be realaus pasirinkimo”. Jokia partija nekelia sisteminės Lietuvoje egzistuojančios santvarkos ydingumo problemos, vykdomos užsienio politikos, kuri stumia Lietuvą į geopolitinę aklavietę ir kelia rimtą grėsmę šalies saugumui bei jos žmonių gerovei, esminio klaidingumo klausimų.

Lietuvoje faktiškai veikia savita politinių jėgų atrankos sistema su savo teisiniais, turtiniais ir politiniais filtrais. Dėl šių priežasčių Socialistinis Liaudies Frontas negali dalyvauti rinkiminėje kompanijoje kaip partija. Vis dėlto šiuose Seimo rinkimuose įvairių partijų sąrašuose ir ypač vienmandatininkų tarpe dalyvauja keletas kandidatų, kurie atvirai pasisako už socialinį teisingumą, taiką, darbo žmonių teisių gynimą, prieš karo, militarizacijos ir rusofobijos kurstymą.

Pareiškiame:

-Seimo rinkimai vyks vis didėjančios politinės priespaudos ir specialiųjų tarnybų diktato sąlygomis. Lietuvoje didėja turtinė diferenciacija ir žmonių nuskurdinimas, plinta nedemokratinės tendencijos, nesudaromos normalios sąlygos opozicinių jėgų veiklai. Priešingai –opozicinės jėgos vis labiau persekiojamos. Todėl šiuos rinkimu negalimaįvardyti kaip demokratinius rinkimus.

-Į Lietuvos teritoriją nuo 2014 m. balandžio mėnesio buvo įvesti JAV kariniai daliniai. Kiek vėliau į mūsų šalį įvesti papildomi JAV kariniai daliniai bei Lenkijos kariškiai. Nuo šių metų vasaros į Lietuvą įvedami Vokietijos kariniai daliniai. O nuo 2017 m. sausio mėnesio mūsų krašte bus dislokuota ne mažiau tūkstančio Vokietijos kariškių. Užsienio karinių pajėgų įvedimas prieštarauja LR Konstitucijos 137 straipsniui. Taigi šie rinkimai vyks faktinės okupacijos sąlygomis.

Socialistinis Liaudies Frontas kviečia nebalsuoti nei už vieną dalyvaujančią rinkimuose Lietuvos politinę partiją, o apygardose galimai paremti tuos kandidatus, kurie pasisako už socialinę vidaus bei nacionalinę užsienio politiką, tautų draugystę ir darbo žmonių teisių gynimą, prieš NATO, karo kurstymo kampaniją ir masinį Lietuvos žmonių išvarymą į Vakarus.

SLF Prezidiumas