RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto kreipimasis į Lietuvos žmones

2012-02-05

Oligarchų valdžia tyčiojasi iš Lietuvos žmonių. Lietuvos darbo žmonės, vienykitės! 

Darbo! Duonos! Tiesos! Teisingumo! Kapitalo pelnus – dirbantiesiems!

Socialistinis Liaudies Frontas reikalauja:

Grąžinti valstybei (nacionalizuoti) miestų bei rajonų šilumos ūkius. Pašalinti visus „tarpininkus“. Tada – ženkliai sumažinti šildymo kainą, įteisinti visuomenės kontrolę nustatant kainą. 

Baigti konfrontaciją su Rusija ir tada derėtis su ja dėl žemesnių gamtinių išteklių kainų. 

Dirbantiems – 6 val. darbo dienos ir 1500 lt minimalios algos, kolektyvinių sutarčių, lengvesnių streiko procedūrų; 

Bedarbiams – 1100 lt pašalpos ir darbo vietų;

Kapitalui – didesni mokesčiai (už stambų nekilnojamąjį turtą, už prabangos prekes)

Progresiniai mokesčiai! 

Pensininkams ir neįgaliems – 1100 lt minimali pensija (išmoka); kompensuoti sumažintas pensijas ir išmokas! neilginti pensinio amžiaus; nemokamo gydymo; 

Jaunimui – nemokamo mokslo, lengvatinių kreditų būstui; 

Smulkiam verslui – mokestinės lengvatos; 

Ūkininkams – pagalba steigiant kooperatyvus kovoje su tarpininkų ir prekybos tinklų diktatu; 

Tiems, kurie negali grąžinti bankams paskolų - atidėti jų grąžinimą;

Sumažinti biurokratų skaičių per pusę;

Alkoholiui, tabakui ir vaistams - valstybinis monopolis!

Būtiniausių prekių, komunalinių paslaugų ir vaistų kainoms – valstybės reguliavimas;

Įsteigti valstybinį komercinį banką;

Panaikinti senaties terminą ekonominiams ir sunkiems nusikaltimams;

Grąžinti išvogtą valstybinį turtą, nacionalizuoti (suvalstybinti) strateginius objektus!

Sugriežtinti bausmes už korupciją!

Teisėjus – rinkti tiesiogiai!

Likviduoti agresyvųjį Nato, išvesti Lietuvos karius iš Nato okupuotų šalių! 

 

ALGIRDAS PALECKIS

Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) pirmininkas 

Stokite į mūsų partiją! Kartu mes – jėga!

Mus rasite: mob. 8 698 772 42 arba 2 43 10 70. Kaštonų g. 4, Vilnius

El. paštas slfinfo1@gmail.com
Perskaitę – perduokite ar persiųskite kitam!