RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto III-jo suvažiavimo kreipimasis į Lietuvos žmones

2012-08-01

Gerbiami Lietuvos žmonės,

Socialistinis Liaudies Frontas dalyvauja 2012 m. Seimo rinkimuose nesibaigiančios ekonominės krizės sąlygomis. Tai ponų sukurtos Lietuvoje sistemos krizė. Už ją vienodai atsakingos visos iki šiol valdžioje buvusios partijos.

SLF narių ir rėmėjų pečių neslegia įvairių lygių valdžios klaidos ir nusikaltimai griaunant Lietuvą, jos miestų, miestelių ir kaimo gyvenimą, darkant jos žmonių likimus. Mes nedalyvavome begaliniuose politiniuose skandaluose ir korupcinėse istorijose, tad jaučiamės turį teisę ir pareigą kreiptis į Jus, gerbiami Lietuvos piliečiai.

Žmonės šiandien pasimetę, nes politinio elito veikla sunaikino tikrus orientyrus. Konservatoriai, liberalai, vadinamieji socdemai vykdo tą pačią vidaus bei užsienio politiką, kuri skiriasi tik žodiniais prieskoniais, dekoracijomis, t.y. akių dūmimu, bet ne esme. Jų tikslas vienas ir tas pats – pralobti patiems, praturtinti savo svainius bei tuos, už kieno pinigus jie gavo priėjimą prie valstybės valdžios bei tarptautinių finansinių organizacijų lovio. O kartu – patenkinti savo perdėtą politinės garbės troškulį – bet kokia kaina pasireikšti tarptautinės politikos sferoje nepaisant sveiko proto bei politinio tikslingumo. 

SLF konstatuoja, kad dabartinė parsidaveliška, militarizuota ir antisocialinė Lietuvos valdančiojo elito politinė strategija, jo sukurta iš esmės antikonstitucinė sistema ženkliai komplikuoja Lietuvos valstybės demografinę ir geopolitinę situaciją, sudaro rimtas grėsmes valstybės ir tautos tolesniam istoriniam egzistavimui. Tai kelia ypatingos svarbos uždavinius valstybės valdyme ir visuomeniniame šalies gyvenime.

Šiandien visa krizės našta kraunama ant darbo žmonių. Valdžia nukarpė pensijas ir išmokas, užuot karpiusi ponijos viršpelnius. Stambus kapitalas krizės metu gelbėjasi atleisdamas Jus iš darbo, nors pirmiausia privalėtų mažinti savo pelnus. Finansiniai rykliai ryja smulkųjį verslą. 

Mes matome, kaip toliau gilėja praraja tarp grupelės oligarchų bei stambaus kapitalo savininkų ir daugumos nuskurdintų šalies gyventuojų. Ponų pelnai auga, o paprastų žmonių pajamos mažėja. Tuo tarpu politikų savanaudiškumas ir valdininkų abuojumas bei biurokratėjimas sudaro palankią dirvą toliau plisti korupcijai, nusikalstamumui, socialiniai ir kultūriniai žmonių degradacijai.

Mūsų lakoniškos ir aiškios Seimo rinkimų programos pagrindas - tai visai visuomenei tarnaujančios ekonomikos, socialinio teisingumo ir liaudies demokratijos principai, tai socialinės valstybės orientyras. Socialistinio Liaudies Fronto sąrašo dalyviai ir vienmandačių apygardų kandidatai dės visas pastangas tam, kad įtvirtintų šiuos principus mūsų gyvenime.

SLF III-is suvažiavimas