RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto akcija prie Švietimo ministerijos

2016-03-06

Kovo 4 d. prie LR Švietimo ministerijos įvyko Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) organizuotas piketas, kurio tikslas-palaikyti mokytojų streiką ir išreikšti aiškią SLF poziciją-ši partija pasisako už esmines pažangias permainas Lietuvos švietimo sistemoje.

Akcijoje pasisakė SLF pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojai E.Satkevičius ir J.Vaikšnoras, kaunietis SLF narys, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas H. Juodiška.

G. Grabauskas teigė :,, Atėjome čia palaikyti streikuojančių mokytojų. Be to, pasisakome už esmines permainas Lietuvos švietimo ir mokslo sistemoje, tame tarpe nemokamo aukštojo mokslo sistemos atkūrimą. Smerkiame elito melą, kai pagristi mokytojų reikalavimai įvardijami Rusijos provokacija, ,,Kremliaus įtaka“ ir panašiai. Tai niūrios ,,pasakėlės iš rūsio“, primenančios profašistinio Smetonos režimo laikus“. Po to buvo perskaitytas viešo SLF ir kitų visuomeninių organizacijų pareiškimo tekstas (šio viešo pareiškimo tekstas jau daugiau nei savaitę laiko publikuojamas svetainėje www.slfrontas.lt, tekstas išplatintas ir įvairiomis žiniasklaidos priemonėms).

Docentas E. Satkevičius savo kalboje išdėstė keletą esminių Lietuvos švietimo sistemos problemų: ,,Lietuvoje sparčiai mažėja mokinių skaičius, nes daugybė piliečių išvaromi į Vakarus. Brangi aukštojo mokslo sistema irgi kenksminga mūsų visuomenei. Stebina ir Švietimo ministerijos vadovų pozicija-iš esmės veikiama biurokratiniais atsilikusiais metodais, neremiama išradimų sfera, atsisakoma ir nuo labgebos- naujų, neįprastų ir visuomenei naudingų sprendimų moksle, technikoje bei vadyboje įgyvendinimo“.

H. Juodiška sakė: ,, Lietuvos mokytojai dirba sunkiomis sąlygomis už menkus atlyginimus, tad palaikome pagristus jų reikalavimus. Be to, dabarties mokyklose daug betvarkės, patyčių. Reikalaujame iš Švietimo ministerijos vadovų imtis konkrečių priemonių tvarkai Lietuvos mokyklose atkurti“.

Daug metų mokytoju įvairiose Lietuvos mokyklose dirbęs J. Vaikšnoras pabrėžė: ,,Palaikome mokytojų streiką. Jei mokytojus sutriuškins, Lietuvos piliečių laukia dar didesni išbandymai. Mokytojai, visa širdime esame ir būsime su jumis. Veikime, kovokime, neužmigdykime savo aktyvumo, nepadėkime taško. Padėkime vieni kitiems“.

Po akcijos jos dalyviai nuėjo į Švietimo ministeriją, ten bendravo su ministrės patarėja, įteikė ir užregistravo viešo pareiškimo tekstą.

Giedrius Grabauskas