RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) Tarybos kreipimasis į naują Seimo daugumą

2013-02-19

LR Seimo socialdemokratų partijos frakcijos seniūnei p-iai Irenai Šiaulienei 

LR Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnui p. Viktorui Uspaskichui 

LR Seimo Tvarkos ir Teisingumo partijos frakcijos seniūnui p. Petrui Gražuliui 

LR Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnei p-iai Ritai Tamašiunienei 

LR Seimo valdančiosios daugumos nariams

Gerbiami ponai, 

Jūsų partijų po Seimo rinkimų sudaryta valdančioji parlamentinė dauguma savę įvardija kaip kairiojo centro politinė jėga. Kairiesiems visame pasaulyje būdingi socialinio bei istorinio teisingumo, žmogaus teisių ir demokratijos idealai. 

Buvusi dešiniųjų Lietuvos valdžia, išgąsdinta didėjančio piliečių protestinio sąmoningumo pasireiškimo, pradėjo beprecedentinį puolimą prieš demokratiją, įteisino laisvo žodžio, laisvos minties ir nuomonės, mitingų draudimus, organizavo teisminius kitaminčių persekiojimus. Šmeižtu, įvairiais kitais būdais ir priemonėmis dešiniųjų režimas bandė įbauginti vis gausiau protestuojančius prieš jo anti-liaudinę, anti-socialinę ir anti-patriotinę politiką žmones bei jiems atstovaujančias politines, visuomenines jėgas ir jų lyderius bei dalyvius.

Šiais tikslais buvusi dešinioji daugumą parengė ir balsavo už LR Susirinkimų Įstatymo 8-to straipsnio papildymą (2008 m. birželio 17 d.), kuriuo tarybinė simbolika buvo prilyginta nacistinei ir uždrausta – bei už LR Baudžiamojo Kodekso1702 straipsnį (2010 m. gruodžio 11 d.), kuriuo kriminalizuojamas laisvas žodis ir mintis (draudžiama „neigti okupaciją“). Abejais atvejais ženkliai apribojamos demokratinės žmogaus teisės Lietuvoje.

Šie Seimo įstatymai demonstruoja dešiniojo „elito“ nepagarbą Lietuvos istorijai. Iš jos bandoma visiškai išbraukti, tarsi jo nebūta, visą tarybinį laikotarpį, kuris buvo reikšmingas Lietuvai kaip valstybei su jos dabartine teritorija, ir su kuriuo susijęs ištisų kartų gyvenimas. Mes nieko neidealizuojame, tačiau reikia pripažinti faktus: LTSR iš agrarinės Europos provincijos tapo urbanizuotu, industriniu kraštu. Mokslas, materialinė bei humanitarinė kultūra nuolatos vystėsi. Daugelis tarybinio laikotarpio pasiekimų verti pasididžiavimo. Buvo įveiktas paveldėtas iš prieškarinės santvarkos skurdas bei nedarbas, atsigauta po karo, fašizmo bei pokario. Piliečiai turėjo socialines garantijas, kurių ,deja, dauguma neturi dabar.

Socializmo ir komunizmo sutapatinimas su fašizmu ir nacizmu yra teisine ir politine prasme niekinis bei amoralus dalykas. Niurnbergo tarptautinis tribunolas pripažino fašizmą nusikalstamu režimu žmonijai. Būtent TSRS šį režimą sutriuškino. Minėtas sugretinimas žeidžia visų antihitlerinės koalicijos kovotojų atminimą. „Užmirštama“, kad būtent tarybinių žmonių milžiniška auka ir didvyriškas pasipriešinimas išgelbėjo Europą ir pasaulį nuo fašistinės vergovės. 

Socialistinio Liaudies Fronto Taryba atkreipia Jūsų ir visuomenės dėmesį į tai, kad šie diskriminaciniai įstatyminiai aktai iškrenta iš bendro Europos konteksto, kur įvairios kairiosios politinės jėgos savo protesto akcijose ir renginiuose tradiciškai naudoja socialistinę simboliką, dažnai sutampančia ir su tarybine. Daugeliui europiečių ši simbolika asocijuojasi su socialiniu teisingumu, solidarumu, kova už lygias galimybes.

Pritaikius liūdnai pagarsėjusį Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 1702 straipsnį, už „neteisingą“ nuomonę apie iki galo neištirtus 1991 metų sausio įvykius teisiamas ne tik Algirdas Paleckis, bet ir jo byloje liudiję žmones. Teisiami neva už „melagingus liudijimus“ , nes, anot teisėsaugos atstovų, bet kas, kas sako matęs, kaip šaudė nuo stogų, „teikia melagingus parodymus.“ Bet juk matė ne vien tik šie liudininkai, bet ir daugelis kitų žmonių...

Šiomis įstatyminėmis pataisomis bandoma iš esmės cenzūruoti istoriją ir ženkliai apriboti pačių politikų išgarbintą demokratiją ir žodžio laisvę. Tokie žingsniai stiprina autoritarizmo apraiškas mūsų šalyje, dar plačiau atveria kelią teisėsaugos institucijų politizavimui ir politikavimui.

Kadaise Vokietijos neva „geležinis“ kancleris Bismarkas ir jam pavaldus parlamentas buvo priėmę anti-socialistinius įstatymus, pagal kuriuos buvo persekiojami Vokietijos socialistai. Ir pasiekė priešingą rezultatą – humanistinių-socialistinių idėjų plėtra tik paspartėjo ir išlydė visas „geležis“. 

Raginame Jus, ponai, inicijuoti LR Susirinkimų Įstatymo 8-to straipsnio atitinkamo pakoregavimo bei LR Baudžiamojo Kodekso 1702 straipsnio atšaukimą kaip akivaizdžiai prieštaraujančius Visuotinai Žmogaus Teisių Deklaracijai bei Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

SLF Taryba

Vilnius, 2013. 02. 19