RU EN

Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) Pareiškimas

2014-12-27

Taikai- TAIP!

Darbo žmonių teisėms-TAIP!

NATO imperializmui- NE!

 Išnaudojimui-NE!

Lietuvoje ir toliau vyksta antidemokratiniai procesai, kurstoma karinė isterija ir vykdomi masiniai žmogaus teisių pažeidimai.  Pastaruoju metu  mūsų šalis vis labiau  stumiama supriešinimo su kaimyniniais kraštais, ypač Rusija ir Baltarusija keliu, regime jau atvirą karo kurstymą ir kraštutinės rusofobijos plitimą.

LR Prezidentė Rusiją pavadino ,,teroristine valstybe“, tuo sukeldama didelę sumaištį, net nustebindama kai kurių vakarietiškų valstybių lyderius ir padarydama žalą Lietuvos ekonomikai. Didelę sumaištį sukėlė ir kratos tautinių mažumų mokyklose Vilniuje, šios kratos ir vykdomas brutalus spaudimas šių mokyklų mokytojams bei moksleiviams – tai konkreti provokacija prieš Lietuvą.

Greta paminėtų antidemokratinių procesų, Lietuvoje vyksta ir daug kitų destrukcinių procesų. Respublikos Prezidentei teikiant, Seimas vieną po kito priima žmogaus teises ir politines laisves paminančius įstatymus, visuomenes pilietinį gyvenimą valdžia perduoda ne tik policijos, bet ir kariuomenės kontrolei, "įteisina“ visuotinį piliečių sekimą be teismo sprendimų.
 
Neseniai Seimo priimtas Kibernetinio saugumo įstatymas suteikia teisę teisėsaugos atstovams  be teismo sprendimų atjungti interneto ryšį LR piliečiams. Žiniasklaidos priemonėse pasirodo užsakyti šmeižikiški straipsniai, kuriuose minimi SLF vadovai ir aktyvūs nariai.  Kaune vyksta teismo procesas, kuriame teisiami spalio 17 d. vykusio mitingo prieš NATO organizatoriai.  Su aktyviais persekiojimais susiduria ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vadovai bei kai kurie kiti aktyvūs visuomenininkai. Į policiją kviečiami ir turi rašyti pasiaiškinimus LR piliečiai, kurie paaukojo nedideles sumas nuo karo nukentėjusiems Rytų Ukrainos gyventojams remti.

Be to, Lietuvoje tęsiasi žmonių skurdinimas bei išnaudojimas, ir tai sudaro prielaidas didžiulės emigracijos plėtrai. Ši emigracija, kurią faktiškai galime įvardyti kaip masinę deportaciją į Vakarus, kelia didžiules grėsmes mūsų kraštui, nes per 24 metus iš Lietuvos savanoriškai-priverstiniu būdu išvyko ne mažiau 1 milijono žmonių, tai yra trečdalis Lietuvos gyventojų.

Socialistinis Liaudies frontas pasisako prieš kapitalistinę santvarką ir Lietuvos narystę NATO, nes būtent ši santvarka ir narystė agresyviame NATO bloke yra faktiniai daugelio minėtų neigiamų reiškinių sukėlėjai. Kreipiamės į Lietuvos piliečius ir kviečiame jungtis į mūsų gretas. Mes pasisakome už konkrečias priemones:

- Darbo žmonių teisių gynimo srityje - minimalaus atlyginimo kėlimą, nes Lietuvoje minimalaus atlyginimo dydis vienas mažiausių Europos Sąjungoje, tuo tarpu įvairių produktų kainos europinės. Už nusavintų pensijų gražinimą, pastovų pensijų ir socialinių išmokų kėlimą; nemokamos aukštojo mokslo sistemos atkūrimą; pastovų kultūros sektoriaus ir sporto srities vaikams bei jaunimui finansavimo didinimą, nes šiose srityse padėtis labai apleista.
 
- Teismines reformas–tarėjų institucijos įvedimą teismuose, nes Lietuva viena iš nedaugelio šalių Europoje, kurioje neegzistuoja visuomeninė teismų kontrolė.

- Pilietinių laisvių įtvirtinimą - negalime leisti, kad Lietuvoje įsigalėtų barbariški įstatymai- tokie, kaip Kibernetinio saugumo įstatymas ar tokie akivaizdūs pažeidimai-kaip gresiantis daugelio Rusijos TV kanalų atjungimas.

Mes reikalaujame:

-Taikios ir subalansuotos užsienio politikos krypties

-Įstatyminio šalies neutraliteto įtvirtinimo

-Draugiškų santykių su kaimyniniais kraštais

-Mes prieš karo kurstymą ir militaristinės psichozės plėtojimą

Socialistinio Liaudies Fronto prezidiumas

2014-12-24

Kontaktiniai telefonai:

Edikas Jagelavičius–Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas. Tel.-8674 33031

Giedrius Grabauskas–Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas. Tel.-8648 95218

Jonas Kovalskis- Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas. Tel.-8614 81529