RU EN

Socialistai surengė gegužės 1-ios minėjimą Vilniuje (rezoliucija, video)

2015-05-02

Gegužės 1-ą dieną Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) aktyvistai, kartu su kitais pažangiais visuomenininkais, sėkmingai surengė Tarptautinės darbininkų dienos minėjimą Vilniuje priešais Petro Cvirkos paminklo.

Susirinkime buvo keliamos socialinės, ekonominės Lietuvos gyvenimo problemos, nušviečiami būsimi Darbo kodekso liberalizavimo padariniai plačiajai visuomenei, pasmerkta militaristinė psichozė ir NATO karinė agresija; dalyviai buvo paraginti vienytis į SLF ir kovoti už savo, kaip dirbančiųjų, teises.

Mitinge kalbėjo SLF aktyvistai bei visuomenininkai: SLF pirmininkas Edikas Jagelavičius, SLF pirmininko pavaduotojas Giedrius Grabauskas, Vilniaus savivaldybės tarybos narys Rafaelis Muksinovas, studentas Kristoferis Voiška, judėjimo „Vytis“ koordinatorius Edvardas Satkevičius, visuomenininkas Jonas Bieliauskas ir kiti.

Būta ir valdžios užsakytų mėginimų sutrikdyti renginį: į minėjimą nešini NATO ir Europos Sąjungos (ES) vėliavas atėjo keletas provokatorių, siekusių kažką lyg ir „įrodyti“, tikriausiai visur ieškodami „Rusijos agentų“, „kacapų“ ar „koloradų“ - tačiau apgailėtini pseudo-patriotų bandymai nepavyko ir minėjimas vis dėlto praėjo sėkmingai.

Renginio pabaigoje buvo perskaityta mitingo rezoliucija, kurioje griežtai smerkiama antiliaudinė, antisocialinė socialdemokratų vyriausybės politika bei planuojama Darbo kodekso pataisa, raginama jungtis į SLF kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir socialinio teisingumo iškovojimo.

SLF infocentras

***

                SLF 2015 metų gegužės 1-ios minėjimo Vilniuje rezoliucija

1889 metais Jungtinių Amerikos Valstijų Čikagos policija žiauriai susidorojo su taikia darbininkų demonstracija, kuri reikalavo įvesti 8 valandų darbo dieną. Šiam brutaliam kapitalistų išpuoliui prieš darbo klasę paminėti kas met yra švenčiama Gegužės 1–oji - Tarptautine darbininkų solidarumo diena.

Šiandien liberalieji išnaudotojai Europoje ir Lietuvoje vėl užsimojo panaikinti darbininkų klasės krauju iškovotas socialines garantijas – įvesti nenormuotą darbo dieną, padidinti pensijinio amžiaus ribą, sumažinti darbo užmokestį ir socialines išmokas, toliau liberalizuoti darbo santykius taip, kad darbininkas nebeturėtų jokių teisių ir visiškai taptų priklausomas nuo išnaudotojo darbdavio savivalės, - tai yra kapitalistai liberalai, kurie 25 metus atiminėjo iš darbininko įstatymais nustatytas teises, galutinai užsimojo padaryti darbininką vergu, kokiu jis buvo iki 1889 metų ir Spalio socialistinės revoliucijos.

Pasaulinis oligarchinis elitas siekia panaikinti socialinio teisingumo valstybę ir atkurti urvinio kapitalizmo vergovės laikus.
 
Lietuvos politinis kapitalistų elitas siekia įteisinti antiliaudines Darbo kodekso pataisas ir  darbdavio savivalę paversti įstatymu. Kapitalistai per savo korumpuotas politines partijas siekia :

•panaikinti 8-erių valandų darbo dieną;
•įteisinti visišką darbdavių savivalę atleidžiant darbuotoją iš darbo;
•žymiai pabloginti darbo sutarčių sąlygas dirbantiesiems;
•sumažinti ir taip apgailėtinas motinystės atostogų išmokas, bedarbystes bei kitas socialines pašalpas;
•suteikti absoliučią laisvę vietos bei užsienio kapitalo grobuonims išnaudoti Lietuvos piliečius kaip pigią ir beteisę darbo jėgą.

Visos šios iniciatyvos naudingos tik stambiam vietos bei užsienio kapitalui. Tai yra ne kas kita kaip baudžiavos įteisinimas ir Lietuvos darbo klasės genocidas! Sisteminių partijų pažadai apie „geresnį rytojų“ ir kosmetinius dabartinės kapitalistinės santvarkos pataisymus – melas ir demagogija! Jei „elitui“ bent kiek rūpėtų tauta, tai antiliaudinis elitas Lietuvoje 25 metus nebūtų naikinęs pramonės ir žemės ūkio išvogimo būdu, o būtų kūręs teisingai apmokamas darbo vietas, didinęs gamybą ir vartojimą, tačiau oligarchija pasirinko spekuliatyvinės koruocinės ekonomikos modelį ir jų nusikalstamos veiklos rezultatai kalba patys už save - sugriautas šalies ūkis, nedarbas, jaunimo ekonominė emigracija, nuskurdinta ir pažeminta tauta, valstybės suverenitetas parduotas Briuselio ir Vašingtono kapitalistams.

Tokia beteisė darbo žmonių padėtis sukelia teisėtą, pagrįstą nusivylimą ir pasipiktinimą, tauta reikalauja valdančiųjų kapitalistų paklusti LR Konstitucijai, vykdyti savo priešrinkiminius pažadus ir užtikrinti piliečių teises į darbą, teisingą darbo užmokestį ir socialinę paramą, užtikrinančias orų pragyvenimo lygį, užtikrinti žodžio laisvę, teises laisvai reikšti savo nuomonę, naudotis susirinkimų, eisenų laisvėmis. Į tokius teisėtus darbo žmonių reikalavimus oligarchinė valdžia atsako politizuotais teismais, taikių darbo žmonių demonstracijų prie Seimo sušaudymu ir po to sekusiu teisminiu susidorojimu, parodomosiomis bauginimo akcijomis, kratomis, suėmimais ir susidorojimais su kovotojais už taiką Europoje.
 
Mes, Socialistinis Liaudies Frontas, vienintelė tikrai kairioji partija Lietuvoje, visam tam sakome „ne“. Mes aiškiai pasisakome:

•prieš tautos skurdinimą ir ekonominę emigraciją – už teisingai apmokamų darbo vietų kūrimą Lietuvoje!
•prieš Lietuvos ūkio griovimą – už žemės ūkio ir pramonės atstatymą!
•prieš Briuselio-Vašingtono diktatūrą – už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę!
•prieš žmogaus teisų apribojimus - už žodžio laisvę ir liaudies demokratiją!
•prieš elito vykdomą tautinės nesantaikos ir karo su Rusija kurstymą – už taiką ir tautų draugystę!
•Ne III Pasauliniam karui! NATO agresorius į istorijos savartyną!

Šiandien yra būtina parodyti tikrą darbo žmonių solidarumą bei ryžtą kovoje už savo teises ir interesus. Kad blogis triumfuotų, tereikia, kad dori žmonės nutylėtų. Netylėk, jeigu šiandien nepasakysi, rytoj jie tau nebeleis pasakyti.

                                 Lietuvos darbo žmonės, vienykitės!

2015-05-01
Vilnius