RU EN

SLF už taiką ir socialinę Lietuvos valstybę!

2016-08-24

Lietuvoje pastaruoju metu daug svarstoma apie politines rietenas ir apie tai, jog reikia kuo daugiau ginkluotis bei kviesti į Lietuvą vis didesnes užsienio šalių okupacines pajėgas. Socialistinis Liaudies frontas nesivadovauja pasakėlėmis, mes iškeliame konkrečius klausimus–ar Lietuva tikrai tokia laisva ir nepriklausoma, kaip kad teigiama iš aukštų tribūnų? Mes keliame ir kertinį klausimą: ko reikia Lietuvai–karo ar taikos? Deja, dabarties Lietuva yra ištikta erozijos, mūsų krašte darbo žmonės susiduria su dideliais sunkumais–dalies jų pajamos mažos, nors kainos europinės. Šalyje didėja nedarbas bei skurdas. Dažnai pažeidžiamos ir darbo žmonių pilietinės teisės. O Lietuvos valdantieji klanai vykdo cinišką melo ir klastos politiką-meluojama, kad trūksta lėšų darbo žmonių socialinių garantijų užtikrinimui, tačiau tiesa kitokia-didžiules lėšos metamos ginkluotės pirkimu, įvairiausiems nebūtiniems tarptautiniams įsipareigojimams, tiesiog išvagiamos,be to, valdantysis elitas vis kelia sau atlyginimus ir didina privilegijas.

Kokios esminės Lietuvos darbo žmonių problemos? Pirma –tai jų išnaudojimas ir išvarymas į Vakarus. Žmonės formaliai išvyksta iš gimtojo krašto savanoriškai, bet faktiškai daugeliu atvejų tai priverstinis išvykimas. Žmonės nenori gyventi skurdo ir korupcijos pelkėje atsidūrusioje Lietuvoje, kurioje su jais visiškai nesiskaitoma, pažeidžiamas elementarus teisingumas bei klesti politikierių ir valdininkų savivalė. Antra–tai LR suvereniteto pažeidimas, įvedant į Lietuvą gausias užsienio šalių karines pajėgas. Tai LR Konstitucijos 137 straipsnio pažeidimas – pagal šį LR Konstitucijos straipsnį užsienio karinių pajėgų įvedimas į Lietuvą yra neteisėtas. Tačiau Konstitucija paminama ir 2014–2016 metais į mūsų šalį įvestos gana gausios JAV ir Lenkijos karinės pajėgos, pastaruoju metu pradedamos įvesti ir Vokietijos okupacinės pajėgos. Trečia– Lietuvai konkrečias problemas kelia demokratijos apribojimai, žodžio bei informacijos laisvės suvaržymai,, atgimstančio fašizmo ir ksenofobijos grėsmės ir politiniai persekiojimai bei masiniai žmogaus teisių pažeidimai. Lietuvoje vis didesnę įtaką įgyja neofašistinės grupės – tiek valdžios struktūrose dirbantys įtakingi šios krypties veikėjai, tiek žemesnio lygio neofašistų grupuotės. Tokių neofašistų grupių pastangomis nuo 1990 metų Lietuvoje sukurtas ištisas nacistinių nusikaltėlių kultas. Neofašistai atvirai grasina kairiesiems aktyvistams, antifašistams, pažangiems žurnalistams, rengia neofašistinius žygius.

Lietuvoje įsigalėjusi monopolinio kosmopolitinio kapitalizmo sistema atvedė į aklavietę. Kaip elgtis šioje situacijoje?: Mes turime atsakymą–SLF kertinės vertybės: Darbas. Taika. Tiesa. Teisingumas. Pasisakome už taiką ir socialinę Lietuvos valstybę! Esame viena iš nedaugelio Lietuvos politinių jėgų, atvirai ir drąsiai pasisakanti už taiką, už tautų draugystę, už darbo žmonių teisių gynimą, prieš karo kurstymą ir prieš Lietuvos narystę NATO bei ES, kaip stambaus transnacionalinio kapitalo projekto organizacijose. Kviečiame jungtis prie mūsų, palaikyti mūsų idėjas!

SLF prezidiumas

Kontakt. telef.-8606 33268. 8674 33031. 8623 48151