RU EN

SLF taryboje – rinkiminės nuotaikos

2012-04-03

Nutarta sušaukti SLF suvažiavimą liepos mėnesį. Suvažiavimo darbotvarkės projekte – partijos valdymo organų ataskaitos, partijos valdymo organų rinkimai, rinkimų programos aprobavimas, partijos daugiamandatinio rinkimų sąrašo ir vienamandatininkų sąrašos aprobavimas, centrinio rinkimų štabo sudarymas, kiti klausimai. 

Skyriai įpareigoti surengti ataskaitinius-rinkiminius susirinkimus. Jų darbotvarkėse: skyriaus valdymo organų ataskaitos, skyriaus valdymo organų rinkimai, pasiūlymai rinkimų programai, delegatų į suvažiavimą rinkimas, skyriaus kandidatų į partijos daugiamandatinį rinkimų sąrašą ir vienamandatę apygardą pasiūlymai, skyriaus rinkimų štabo sudarymas, kiti klausimai. 

Kartu su suvažiavimu (liepa) nutarta surengti tradicinį SLF vasaros sąskrydį. Kol suvažiavime nesudarytas centrinis rinkimų štabas, jo funkcijas pavesti vykdyti SLF prezidiumui, įtraukiant į darbą galinčius dirbti sostinėje ir rajonuose. 

SLF Infocentras