RU EN

SLF spartina pasiruošimą EP rinkimams

2014-02-12

Pranešimas spaudai

2014. 02. 08. Vilniuje įvykęs Socialistinio Liaudies Fronto suvažiavimas patvirtino sprendimą dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, aptarė bei patvirtino SLF rinkiminės programos esminius teiginius bei kandidatų sąrašą. Po suvažiavime atlikto kandidatų reitingavimo pirmasis sąraše įrašytas SLF pirmininkas Algirdas Paleckis. Iš viso sąraše - 19 kandidatų iš visos Lietuvos.

"Mes siūlome kairiąją, socialistinę alternatyvą dabartiniam, jau du dešimtmečius vykdomam kursui, kuris galop atvedė Lietuvą į aklavietę", - delegatams kalbėjo A. Paleckis. "Kapitalistinės rinkos dominavimas ir nenoras sutarti su kaimyninėmis šalimis - tokia politika jau išsisėmė. Reikalinga socialinė valstybė, kuri reguliuoja ir planuoja ekonomiką, neatmetanti smulkaus ir vidutinio verslo, bet strategines ūkio šakas, bankus ir monopolijas atiduodanti visuomenės kontrolei - viešojo intereso vardan. Mes taip pat pasisakome prieš euro įvedimą, nes tai dar labiau pakels kainas, pablogins socialiai pažeidžiamų žmonių padėtį ir atiduos Lietuvos ūkį į Centrinio Europos Banko rankas. Beje, valdantieji socialdemokratai, darbiečiai ir dalis tvarkiečių (V. Mazuronis), kartu su konservatoriais pasisako už eurą, ir žmonės tai turi žinoti."

Greta nepritarimo eurui, kiti du pamatiniai SLF rinkimų programos principai - europinės algos ir pensijos Lietuvos piliečiams (tai yra, socialinių garantijų Europos Sąjungoje išlyginimas) - bei parama tradicinei šeimai. 

Socialistinio Liaudies Fronto šūkis Europos Parlamento rinkimuose: 

Prieš eurą! 

Už europines algas ir pensijas!

Už tradicinę šeimą!

Visas SLF kandidatų sąrašas ir SLF programa bus paskelbti netrukus, lygiai kaip ir SLF pozicija dėl prezidento rinkimų (kai išaiškės visas pretendentų sąrašas). 

Suvažiavimas taip pat pakvietė visus partijos narius ir rėmėjus ruoštis rinkti būtinus 10 000 piliečių parašų, kad SLF įgautų teisę dalyvauti EP rinkimuose. Parašų rinkimas prasidės kovo mėnesį. 

SLF Infocentras