RU EN

SLF sąskrydžio atgarsiai

2013-07-24

Liepos 20-21 dd. Vilniaus rajone, šalia Rudaminos miestelio, įvyko tradicinis Socialistinio Liaudies Fronto vasaros sąskrydis, į kurį atvyko partijos nariai ir rėmėjai su šeimomis iš SLF skyrių. 

Sąskrydžio metu SLF aktyvui buvo surengtas seminaras „Dabartinė padėtis Lietuvoje ir SLF strategija bei taktika". Vyko atviros diskusijos. Dauguma sutarė, kad SLF strategija, įtvirtinta SLF 2009 metų programoje, yra teisinga. 

Dėl SLF taktikos seminaro eigoje išryškėjo skirtingos nuomonės. Vieni pasisakė už didesnį radikalumą nei dabartinis, kiti - už mažesnį, tačiau dėl riboto laiko išskleisti abiejų pozicijų nebuvo galimybių. 

Seminaro dalyviai sutarė, kad SLF reikia daugiau dėmesio skirti švietėjiškam darbui, populiarinti SLF portalą bei įvairinti laikraščio „SLF Žinios" turinį. Taip pat akcentuota organizacinės veiklos, individualaus darbo su žmonėmis būtinybė bei pasirengimas būsimiems savivaldybių tarybų rinkimams.

SLF infocentras