RU EN

SLF pozicija dėl anti-prezidentinio mitingo.

2012-02-24

2012-02-22 Vilniuje „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio“ atstovai ir kai kurių kitų organizacijų nariai surengė mitingą prie Prezidentūros skambiu pavadinimu „Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą“. 

(Priminsime ištrauką iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1988 m. Programos: Sąjūdis yra savaveiksmis pilietinis judėjimas, kuris remia ir plėtoja Tarybų Sąjungos Komunistų partijos vadovybės pradėtą socialistinės visuomenės persitvarkymą demokratijos ir humanizmo pagrindais. /.../ Pagrindinis Sąjūdžio tikslas—viešumas, demokratija, Lietuvos TSR valstybinis, ekonominis, kultūrinis suverenitetas, teisinė socialistinė valstybė, kurioje liaudies valia realiai atstovaujama visais įstatymų leidimo ir jų vykdymo bei teisminės valdžios lygmenimis.)

Susirinko apie 1000 žmonių. Susirinkusiųjų, organizatorių ir kalbėtojų sudėtis buvo gana marga. Kai kas jau paskubėjo pranešti apie naujo “Lietuvos Teisėtvarkos Persitvarkymo Sąjūdžio” gimimą. 

Mitingo organizatoriai paskelbė tokius protesto tikslus:

- Priversti valdžią apsivalyti pačią ir iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsią.

- Priversti valdžia stoti ne nusikaltėlių, bet tiesos, teisingumo ir Lietuvos Respublikos pusėn.

- Iki Kovo 11-osios paviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą.

- Atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį, su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus.

- Nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus buvusius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovus. 

Ką ir bekalbėti, - kilnūs ir gražūs tikslai. Deja, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepaisant patikinimų, atseit, šis “mitingas už Lietuvą ir teisingumą, bet nei už, nei prieš prezidentę” sunku buvo užmaskuoti jo iš esmės antiprezidentinį turinį. Bet kol kas prezidentės kai kurių veiksmų kritika mitingo dalyvių kalbose persipindavo su beribiu tikėjimų jos galiomis ir galimybėmis įvesti tvarką šalyje.

Socialistinis Liaudies Frontas nesiruošia advokatauti prezidentei. Jos politinis flirtas su konservatoriais, anti-socialinių ekonominės krizės įveikimo būdų palaiminimas, nesugebėjimas pakeisti neatitinkančią Lietuvos nacionaliniams interesams užsienio politiką nusipelnė rimtos ir pagrįstos kritikos.

Bet tuo pačiu mes negalime nutylėti kitus, daug svarbesnius, įvykusio mitingo aspektus.

Pirma. Kalbėdami apie akis badančią betvarkę mūsų teisėsaugoje ir siūlydami ją iš esmės pertvarkyti mitingo organizatoriai užmiršta kad teisėsauga tai tik visos sistemos dalis. Teisė neatsėjama nuo politikos, o politika nuo ekonominių tam tikrų grupių interesų. Dėl svarbiausių valstybės egzistavimo problemų politikai diktuoja savo valią teisininkams, o ne atvirkščiai. Turime sistemą, kurioje pinigai perka valdžią ir teisę, o teisė gina pinigus ir valdžią.

Antra. Prie šios sistemos ištakų stovėjo dabartinio mitingo įkvepėjai ir organizatoriai. Jie kūrė ir puoselėjo būtent šią sistemą. Ir tik vėliau, kai jų pačių sukurta “demokratija“ eliminavo jos iš valdžios struktūrų, jie susigriebė ir pradėjo savo „didvyrišką sąjūdį“ prieš korupciją ir neteisingumą.

Trečia. Mitingo organizatoriai labai siaurai supranta „neteisingumą“ tik kaip teisinį ir iš dalies moralinį reiškinį. Bet juk ir teisė, ir moralė gimsta iš socialinės aplinkos, iš socialinio teisingumo/neteisingumo. Visų lygybės prieš įstatymą principas realybėje dažnai pažeidžiamas ir neturėdamas materialaus teisingumo ir socialinės lygybės pagrindo pakimba ore. Ir todėl kuo daugiau visuomenėje teisės ir teismų, tuo mažiau etikos ir moralės.

Negali būti teisingumo kapitalistinėje sistemoje, nes jos tikslas yra pelnas, o ne žmonių poreikių tenkinimas. Norint teisingumo, reikia keisti pačią sistemą. 

Socialistinis Liaudies Frontas suprasdamas ir palaikydamas pasipiktinusių šalies negerovėmis žmonių protestus tuo pačių ragina juos nepasiduoti „senų naujų“ vedlių vilionėms ir nepatekti į „naują seną“ iliuzijų ratą.

Spręskime šalies problemas iš esmės ir kartu. 

Kartu su Socialistiniu Liaudies Frontu!

SLF infocentras