RU EN

SLF planuoja dalyvauti EP rinkimuose

2013-12-20

Socialistinio Liaudies Fronto pranešimas spaudai 

SLF prezidiumas rekomendavo SLF tarybai ir suvažiavimui artimiausiu metu priimti sprendimą dėl Socialistinio Liaudies Fronto dalyvavimo artėjančiuose Europos Parlamento (EP) rinkimuose. 

Dalyvavimas EP rinkimuose leis pristatyti žmonėms realią kairiąją ir tuo pačiu realią patriotinę alternatyvą įsitvirtinusiai kapitalistinei sistemai ir ideologijai. 

ES yra ganėtinai atitolusi nuo savo pirmykščių deklaruotų tikslų - taikos bei žmonių gerbūvio. Deja, ES seniai pamynė taikos politikos principus, nes jos šalys dalyvavo visose karinėse NATO avantiūrose. ES pamynė ir savo pačios kurtą "Europos socialinį modelį", po karo paremtą šiokiu tokiu kapitalo ir darbo interesų balansu. Jau keli dešimtmečiai, kai šis modelis demontuojamas. 

SLF programoje fiksuota: „Mes kartu su Europos kairiosiomis jėgomis sieksime socialinės Europos Sąjungos, kurioje būtų įtvirtinta darbo, o ne kapitalo viršenybė“.

Jeigu ES būtų paremta laisvės, lygybės, solidarumo, pagarbos tautoms ir tautinėms mažumoms vertybėmis, tuomet europinė integracija būtų teigiamas reiškinys. Tačiau šiuo metų Briuselis juda technokratinės ir biurokratinės federacijos link, kur pirmiausia paisoma bankų ir koncernų interesų. "Ekonominis augimas" tampa savitiksliu ir laikomas panacėja, nors jis nereškia automatinės gerovės ir negrįžtamai žaloja gamtą. Kalbos, kad "iš pradžių reikia kažką sukurti, o paskui padalinti", yra klaidingos, kadangi produkcijos sukurta jau tiek, kad nėra kur jos dėti, o čia pat badauja milijonai žmonių. 

Iš Briuselio varžomas ir Lietuvos valstybingumas. Ardoma ir šeima kaip visuomenės ląstelė bei daugelis žmogiškųjų vertybių. 

Tad SLF pakelia "įsitvirtinusių" partijų numestą Lietuvos valstybingumo vėliavą, įliedamas į šią sąvoką realų socialinio teisingumo, solidarumo ir humanistinių vertybių turinį. 

Pozicija dėl Prezidento rinkimų SLF pristatys artimiausiu metu. 

SLF Infoncentras