RU EN

SLF pilietinė akcija ,,Nutraukite karą Ukrainoje!“

2014-07-15

Liepos 8 dieną 15 valandą Vilniuje prie Ukrainos ambasados Lietuvoje įvyko pilietinė akcija, kurios pagrindinis tikslas - atkreipti Lietuvos valdžios, visuomenės, Ukrainos diplomatų bei kitų suinteresuotų struktūrų bei žmonių grupių dėmesį į tai, kad Rytų Ukrainoje vyksta masinės taikių žmonių žudynės, masinės represijos ir žmogaus teisių pažeidimai, kad jau laikas nutraukti šiuos karo veiksmus ir siekti taikos. Šią akciją organizavo  Socialistinis Liaudies Frontas (SLF), prie šios akcijos organizavimo prisidėjo ir įvairios visuomeninės organizacijos: Nepriklausomas žmogaus teisių centras, JDJ konfederacija, asociacija ,,Lietuva be nacizmo“, judėjimas ,,Vytis“, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Renginio dalyviai stovėjo su vėliavomis, plakatais.
 
SLF Kauno skyriaus pirmininkas, asociacijos ,,Lietuva be nacizmo“ narys G.Grabauskas teigė: ,,Žiaurus karas Rytų Ukrainoje jau nusinešė tūkstančius gyvybių. Svarbu ir simboliniai dalykai-išgarbintame Maidane jo aktyvistai stovėjo su Benderos portretais, o Rytų Ukrainos aikštėse žmonės stovi su ikonomis  ir antifašistiniais  simboliais. Rytų Ukrainos patriotai–V. Bolotovas, V. Rogovas, I. Strelkovas ir kiti jų bendražygiai pasiaukojančiai gina Rytų Ukrainą nuo Kijevo chuntos atsiustų karinių junginių. Kai žvelgiame į dabartinę situaciją, tai matome pagrindinį išeities variantą - reikia nutraukti karinius veiksmus ir pradėti taikos derybas“.

Nepriklausomo žmogaus teisių centro direktorius K. Bilansas pareiškė: ,,Karas Ukrainoje konkrečiai parodė, kaip atgimsta fašizmas. Dabartinė Ukrainos valdžia, kurios teisėtumu rimtai abejojame, vykdo žudynes ir masines represijas, besiremdama tokiomis struktūromis kaip neofašistinė organizacija ,,Pravyj sektor“ bei iš įvairių smogikų sudarytais privačiais batalionais. Štai gegužės 2 dienos įvykiai Odesoje, kai daugybė žmonių buvo tiesiog sudeginti miesto centre-tai juk barbariškas išpuolis, primenantis II pasaulinio karo laikus. Kodėl toleruojami barbariški Kijevo valdžios pareiškimai apie jiems pavaldžių karinių junginių vykdomos ,,valymus“? Kodėl tyli pasaulis, įvairių neva labai demokratiškų šalių lyderiai? Kodėl jie remia Kijeve įsigalėjusius tariamus ,,demokratus“, kurie laimina tokias piktadarybes?“.

Pasisakė ir docentas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas E. Satkevičius, visuomenininkas J. Bieliauskas. Jie savo kalbose pabrėžė, kad Ukrainoje įsigalėjęs kraštutinis nacionalizmas peraugo į tikrą atgimstantį fašizmą, kad po masinių žmogaus teisių pažeidimų bei riaušių prasidėjo ir masinės žudynės, prieš taikius žmones naudojama aviacija, sunkioji artilerija. Tokius veiksmus būtina sustabdyti. Akcijos dalyviai Ukrainos ambasados atstovams įteikė  peticiją.

SLF infocentras

Nutraukite karą Ukrainoje!

Socialistinio Liaudies Fronto ir Lietuvos visuomeninių organizacijų protesto akcijos peticija prie Ukrainos ambasados Lietuvoje

Rytų Ukrainoje toliau vyksta žiaurus karas. Neatsižvelgiant į Vokietijos, Prancūzijos ir Rusijos vadovų rekomendacijas, Ukrainos reguliariosios kariuomenės daliniai bei oligarchų ir nacistų lyderių kontroliuojamos sukarintos formuotės toliau vykdo nuožmų puolimą. Taip vadinamoje ,,antiteroristinėje operacijoje“ naudojama sunkioji artilerija, aviacija bei kitos priemonės, kurios nėra būdingos antiteroro veiksmams, o yra naudojamos kaip grynai karo veiksmams pritaikomos priemonės.

Pasirodė ir informacija apie tai, kad Kijevo valdžios kontroliuojamos karinės formuotės galimai panaudojo cheminį ginklą. Kai kurias karines formuotes valdo tokie asmenys kaip oligarchas I. Kolomoiskis, nacistinės organizacijos ,,Pravyj sektor“ lyderis D. Jarošas. Tokių faktiškai privačių pajėgų (batalionų ,,Dnepr“, ,,Azov“ bei kitų panašių formuočių) dalyvavimas karinėse operacijose Rytų Ukrainoje yra neteisėtas ir nusikalstamas.

Faktiškai Europos centre vyksta tikras karas. Apšaudomi gyvenamieji namai, miestuose krenta bombos ir sprogsta artilerijos sviediniai, žūsta taikūs gyventojai, tame tarpe senukai, moterys ir vaikai, daugybė pabėgėlių priversti trauktis iš karo zonos. Mes nustebę ir pasipiktinę masinėmis žudynėmis Odesoje, kai profsąjungų rūmuose buvo sudeginta pusšimtis žmonių, kruvinomis masinėmis žudynėmis Mariupolyje, barbariškais Donecko ir Lugansko liaudies respublikų miestų ir kaimų apšaudymais bei bombardavimais.

Rytų Ukrainoje vyksta ir masinės politinės represijos. Iš Kijevo atvykę pareigūnai suiminėja jiems neparankius žurnalistus, visuomeninių organizacijų lyderius, net dvasininkus. Apie kokią demokratiją Ukrainoje galime kalbėti, jei paminami esminiai žodžio laisvės ir pilietinių teisių principai? Kokia demokratija, jei Ukrainoje tiesiog kurstomos įvairios ksenofobijos formos, ypač rusofobija? Be to, Rytų Ukrainoje pribrendo tikra humanitarinė katastrofa, trūksta maisto, medikamentų, kai kuriose vietovėse  visai nutrūko elektros bei dujų tiekimas.

Ukrainos valdžia ciniškai ir grubiai pamina esmines žmogaus teisių normas – pirmiausia 1948 metais priimtą Žmogaus teisių deklaraciją, kurioje teigiama apie teises į gyvybę ir laisvę, taip pat 1966 metais priimtą Tarptautinį paktą apie pilietines ir politines teises bei kitas tarptautines konvencijas.

Mes reikalaujame nedelsiant nutraukti visus karinius veiksmus. Visos konfliktuojančios pusės turi sėsti prie derybų stalo ir nesutarimus spręsti dialogo būdu. Politinių problemų neįmanoma išspręsti kariniu keliu.  Kiekvieno europiečio pareiga tarti: Karui-NE! Neonacizmo atgimimui-NE! Taikai –TAIP! Įvairius nesutarimus turime spręsti derybų keliu.

Europos žemyne jau vyko du pasauliniai karai. Tam, kad nekartoti praeities klaidų, mes kviečiame Ukrainos vyriausybę ir Ukrainos piliečius, Lietuvos piliečius, visus europiečius prisijungti prie mūsų reikalavimo-,,Nutraukite karą Ukrainoje!“.

Prisiminkime kenčiančius žmones, prisiminkime tuos, kurie dabar slepiasi nuo bambardavimų ir artilerijos apšaudymų rūsiuose ir slėptuvėse, tuos, kurie šiame kare jau prarado savo gimines ir artimuosius. Pasistenkime sustabdyti šį žiaurų karą.

Vilnius
2014-07-08