RU EN

SLF piketas prie Vaišvilos namų ir Socialistinio Liaudies Fronto kreipimasis į Z. Vaišvilą ir Lietuvos politinį „elitą“

2013-01-12

2013 m. sausio 12 d. prie Vaišvilos namų sėkmingai praėjo SLF piketas. 

Šiam 1989-1992 metais aktyviam veikėjui, kuris vėl aktyvizavosi pastaruoju metu, buvo užduoti paprasti klausimai (jis buvo tuometinės gynybos tarybos narys, vicepremjeras, saugumo vadas):

- kas šaudė iš viršaus sausio 13 d.?

- kada bus grąžinti pavogti KGB ir sausio 13 archyvai? 

- kada asmeniškai kompensuosi už sužlugdytą energetiką (IAE 3-iojo bloko statybos blokavimas)?

Piketuoti nors ir nekviestas atėjo ir tautiškai nusiteikęs jaunimas. Tiesa, jų šūkiai buvo kiek kiti, tačiau masinis susibūrimas prie prasikaltusių pareigūnų namų tampa tradicija. 

Pats Vaišvila naumuose nebuvo, išėjo jo žmona, kuriai buvo užduotas klausimas: 

- Kaip Jūsų šeimai pavyko privatizuoti Medicinos biblioteką Kaštonų g. Vilniuje?

Moteris pasimetė ir negalėjo nieko aiškaus atsakyti. 

SLF Infocentras 

***

Socialistinio Liaudies Fronto kreipimasis į Z. Vaišvilą ir Lietuvos politinį „elitą“

Lietuvos politinis „elitas“, prie kurio formavimo savo laiku prisidėjote ir Jūs, p. Z. Vaišvila, išsigandęs didėjančio piliečių protestinio sąmoningumo pasireiškimo, pradėjo beprecedentinį puolimą prieš demokratiją, pradėjo teisminį laisvo žodžio, laisvos minties ir nuomonės bei kitaminčių persekiojimus. 

Jūs, p. Z. Vaišvila, reikalaujate uždrausti SLF ir tuo pačiu bandote įbauginti vis gausiau protestuojančius prieš „elito“ anti-liaudinę, anti-socialinę ir anti-patriotinę politiką žmones bei jiems atstovaujančias politines, visuomenines jėgas ir jų lyderius bei dalyvius. Tikriausiai kylančiame liaudies sąmoningume ir aktyvume matote pavojų ir sau pačiam?! Dedatės dideliu Lietuvos patriotu bei principingu kovotoju už Lietuvos nepriklausomybę ir jos nepriklausomą energetiką. Deja, pats jau senai tapote priklausomas nuo savo fobijų.

Norime priminti, kad būtent Jūs, p. Z. Vaišvila, pradėjote Lietuvos energetinės galios griovimą, organizuodamas Ignalinos AE 3-jo bloko statybos blokadą. Jums būnant LR Vyriausybės Ministro Pirmininko pavaduotoju bei Valstybės saugumo departamento gen. direktoriumi buvo masiškai išvogti KGB archyvai ir nuslėpta visa tiesa apie sausio 13 įvykius. Pradanginti, kaip Jūs pats prisipažinote, ir sausio 13 archyvai. Dabar Jūs kitus kaltinate būtais ir nebūtais dalykais, bet derėtų prisiminti ir savo „nuopelnus“ Tėvynei. Todėl mes, SLF piketo prie Jūsų namų dalyviai, reikalaujame iš Jūsų, p. Vaišvila:

- Asmeniškai prisidėti atlyginant Lietuvai padarytą žalą energetikoje; 

- Asmeniškai imtis priemonių grąžinant KGB ir sausio 13-osios archyvus; 

- Asmeniškai dalyvauti nustatant visą tiesą apie šūvius sausio 13 d. 

Iš Jūsų ir viso „elito“ reikalaujame:

- Nedelsiant nutraukti užsakytą Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko Algirdo Paleckio teisminį persekiojimą dėl jo paviešintos ir įvairiuose šaltiniuose išsakytos nuomonės apie sausio 13 įvykius bei Lietuvos generalinėje prokuratūroje atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1-2-1999, paaiškėjus naujoms aplinkybėms.

- Stabdyti šmeižto ir dezinformacijos kompanija prieš Socialistinį Liaudies Frontą bei nutraukti politikų ir sukarintų struktūrų spaudimą teismas ir teisėtvarkos institucijoms nustatant už tai baudžiamąja atsakomybę.

- Panaikinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170(2) straipsnį, draudžiantį net diskusijas mūsų artimos praeities temomis.

Ateis laikas, p. Z. Vaišvila, ir Jūs bei „elitas“ būsite atitinkamai įvertintas už milžinišką žalą, padarytą Lietuvai ir jos žmonėms.

SLF piketo prie Vaišvilos namų dalyviai 

2013-01-12, Vilnius