RU EN

SLF palinkėjimai Graikų Komunistų partijai

2012-06-15

Socialistinis Liaudies Frontas dar kartą sveikina Graikijos Komunistų partiją su jų vykdoma klasių kova Graikijoje, bei su jų kovotojų ryžtu, kuris pasireiškia tiek per streikus konkrečiose įmonėse, tiek per generalinius streikus, tiek ir per masines demonstracijas bei protesto akcijas. Graikijos Komunistų partijos nariai rodo visiems Europos dirbantiesiems, kaip reikia kovoti su valdančiąją kapitalistų-darbdavių klase. Jie taip pat yra tas pavyzdys, iš kurio turėtų semtis patirties kiekviena klasinio pobūdžio politinė organizacija.

Mes, kovodami tiek su Lietuvos kapitalistų-darbdavių valdžia, tiek su jais atstovaujančiomis partijomis, tiek ir su vis labiau Lietuvos visuomenėje besireiškiančiu neonacizmu, sekame mūsų draugų veiklą ir kitose šalyse, įskaitant ir Graikiją. Visuotiniai rinkimai į aukščiausią buržuazinės valstybės organą – Parlamentą – yra dalis klasinės kovos. Todėl, Socialistinis Liaudies Frontas linki Graikijos Komunistų partijai maksimalios sėkmės birželio 17-ą dieną vyksiančiuose rinkimuose, su viltimi, kad tiek Graikijos dirbantieji samdomą darbą, tiek ir bedarbiai pasirinks jų interesus atstovaujančią politinę jėgą - KKE.

Šie rinkimai Graikijoje vyks vis dar besitęsiančios kapitalistinės krizės kontekste, krizės, kurios priežastys yra esminiai pačios kapitalistinės ekonomikos sistemos dėsniai, ir tik pačio kapitalizmo panaikinimas gali užtverti kelią tokių krizių atsiradimui. Daugelis Europos žmonių patikėjo, kad pigių kreditų ir nekilnojamojo turto burbulo era niekada nesibaigs, ir gyvenimas į skolą leis nuolatos džiaugtis sąlygine ekonomine gerove, gerove, prie kurios Europos (ir ypač vakarų valstybių) piliečiai jau spėjo priprasti, tačiau kuri yra paremta skurdu bei humanitarinėmis katastrofomis mažiau išsivysčiusiose Pietų Amerikos, Afrikos, bei Azijos valstybėse, bei tų kraštų darbo jėgos išnaudojimu. Tuo metu, kai šita liberalizmo epochos iliuzija žlunga, o Europos šalių visuomenių sąmonė dar nespėjo pasivyti ekonominės realybės, Graikijos Komunistų partija savo sunkiu praktiniu darbu jau yra užsitarnavusi pastovios savo šalies elektorato dalies pasitikėjimą. Su tuo Socialistinis Liaudies Frontas ypatingai sveikina Graikijos Komunistus, bei tikisi, kad ateinantys rinkimai parodys, jog ši klasinę pasaulėžiūrą turinčių Graikijos piliečių dalis yra išaugusi.

Socialistinis Liaudies Frontas yra kartu su visais Graikijos darbininkais bei bedarbiais, skurstančiais bei išnaudojamais. Taip pat, mes kartu ir su Graikijos Komunistais. Kartu su KKE!

SLF infocentras