RU EN

SLF Kedainių skyriaus analitinė pažyma apie konservatorių ir liberalų valdymą

2012-07-30

Po Seimo rinkimų2008 m. gruodžio pradžioje konservatoriai, turėdami Vyriausybėje daugumą postų ir Seime 44 Seimo narius, net naktimis kūrė įstatymus, o paskui, padedant liberalams buvo padidintas PVM mokestis iki 19 % šviežiai mėsai ir žuviai, daržovėms bei vaisiams ir pienui.

Minėti produktai Lenkijoje kainuoja ir šiandien (2012 m.) pigiau negu Lietuvoje, todėl daug žmonių važiuoja apsipirkti pas kaimynus lenkus, kur savaitgaliais palieka net iki 0,5 milijono litų per dieną, taip papildydami Lenkijos valstybės biudžetą.

Dar 2011 m. balandžio mėn. „Laisvas laikraštis“ atspausdino atspausdino kriminologės dr. Rūtos Gajauskaitės straipsnį, kuriame ji kritikuoja konservatorius su liberalais esančius valdžioje.

Savo straipsnyje Gajauskaitė rašė, kad kompensuojamiems vaistams valdžia iš valstybės biudžeto kasmet išleidžia beveik vieną milijardą iš mokesčių mokėtojų kišenės. Tuos pinigus pasisavina korumpuoti asmenys. (Įsteigus valstybines vaistines 50-yje savivaldybių po vieną ir penkiuose miestuose - po tris bei sumažinus įvairių vaistų kainas iki 10 % ir įsteigus valstybės prižiūrimus tiekėjus, galima būtų išleisti ne daugiau, kaip 100 milijonų litų pirmais vaistinių veikimo metais, o vėlesniais metais išlaidos dar labiau sumažėtų valstybei).

Lietuvos neturtingi žmonės pereina per tiltą į Kaliningado sritį, kur nusiperka daug pigesnių vaistų be kompensacijų ir 10 kartų pigiau, todėl korupcija Lietuvoje sumažėja taip pat 10 kartų.

Antras netinkamas konservatorių vadovavimas, tai namų renovacija. Dabar valstybė kompensuoja iki 15 % nors tai lėšos ne iš mūsų biudžeto, o ES teikiama pagalba. Kubiliaus vyriausybė galėtų numatyti renovavimui iki 50 % ES lėšų, o ne iš gyventojų lėšų naudoti pinigus būstų apšildymui.

Trečias netinkamas valdymas, tai kad valdžia nesugebėjo įsisavinti 24 milijonų litų ES lėšų, kurios buvo skirtos invalidams Lietuvoje, bet per klerkų aplaidumą pinigai buvo grąžinti į Europos Sąjungos biudžetą.

Ketvirtas konservatorių neteisingas sprendimas, tai numatoma naujos atominės elektrinės statyba Ignalinoje ant tektoninio lūžio žemės gelmėse, nors Tatėnas ir kiti specialistai teigia, kad atomas gamina pigiausią ir švariausią kurą pasaulyje. Šiandien ant okeaninių krantų pristatyta daugiau kaip 70 atominių elektrinių, kurios kasdien tyliai teršia žemės gelmes ir kelia pavojų gyvybei.

Černobylio ir Fukušimos AE avarijos parodė, kad jos nėra saugios, nes vien Černobylio AE pražudė daugybę (200 tūkst. jau mirė) vyrų kaip ąžuolų. Apie trečdalį jų liko luoši, o likusieji iš milijono kankinasi polivalentėmis ligomis, kai JAV valdžia numetė atomines bombas ant Hirosimos ir Nagasakio Japonijoje per minutę žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o antra tiek kankinasi nuo spindulinės ligos.

Premjeras Kubilius atomą vadina precizišku ir jau (2011 m. pasiskolino 40 milijardų su 10 % metinėmis palūkanomis (atominei statyti ir kabeliui į Švediją bei į Lenkiją aukštos įtampos linijai tiesti).

Tos pačios Gajauskaitės straipsnis buvo atspausdintas tame pat laikraštyje tik gegužės mėnesį Nr. 20, 20 puslapyje.

Pavyzdžiui Kinijoje už „nukorumpuotą" milijoną teikiama mirties bausmė, O Islandijoje buvo perduota į teisėsaugos rankas visa Vyriausybė.

Lietuva krizės išvengė 1930 metais, bet dabar Lietuva jau 20 velkas uodegoje ir vyriausybė praskolino Lietuvą mūsų vaikams ir vaikaičiams. Paskaičiuokime - visos Lietuvos Vyriausybės per 18 metų pridarė valstybei 17,375 milijardo litų skolų, o A. Kubiliaus vadovaujama vyriausybė per 1,5 metų pasiskolino 15 milijardų litų, bet už skolas nebuvo patraukta atsakomybėn nei viena vyriausybė. (Premjeras Vagnorius dar nepriklausomybės pradžioje tik per dvejus metus pramonei, žemės ūkiui, transportui savo reformomis padarė nuostolių pagal Seimo nario ekonomisto Veselkos skaičiavimus daugiau kaip 1 000 milijardų litų nuostolių).

Kubiliaus vyriausybė naudojasi pasaulinės krizės priedanga. Ankstesniais konservatorių valdymo metais buvo „sėkmingai veltui parduota" amerikonams valdyti „Mažeikių nafta", įmonė su Biržų naftos vamzdynais ir Lietuva neteko strateginio objekto, o Lietuvai buvo padaryta 1,4 milijardo nuostolių.

Vėliau paaiškėjo, kad perpardavinėjant įmonę rusams, o paskui lenkams tikroji netekties suma buvo 4 milijardai litų. Bylos teisme sužiūrėtos ir „nereikalingi" liudininkai jau anapilyje (mirė). Antrasis viražas (korumpuotas) buvo susuktas su LEO afera 2K (Kirkilas ir Kubilius) valdymo laikais ir liūtukas - LEO prarijo vėl 1,4 milijardų litų (faktiškai daugiau - beveik 1 milijardas buvo pasiimtas prekybos dešimtuko už akcijas ir gavo 680 milijonų litų už sugrąžintą Vakarų skirstomuosius tinklus valstybei, valdant Kubiliaus vyriausybei).

Kubilius pasiskolino 20 milijardų litų naujos atominės elektrinės statybai iš JAV bankų ir dar 20 milijardų elektros perdavimo jungties su ES statyboms (2011 metais). Kubilius per pirmąją premjeravimo kadencijos pusę Lietuvos skolą padidino nuo 17,375 milijardų litų buvusių vyriausybių iki 33 milijardų litų, o iš viso 2012 metais valstybės skola centrinės valdžios valdant konservatoriams ir liberalams padidėjo ik 73 milijardų litų, bet Kubiliui nebuvo pareikštas nepasitikėjimas ir neišpravodintas iš vyriausybės vadovo posto.

Tuos 73 milijardus litų su 10 % palūkanomis, todėl nuo tokios užkrautos skolos vaikai ir bėga iš Lietuvos.

Mažai kas žino, kad jau šiandien Lietuva už skolas moka po 2 milijardus litų palūkanų kasmet.

Tokiomis 10 % palūkanomis mes lepiname tokias turtingas šalis, kaip JAV, Švedija, kai jų pačių valstybėse palūkanos griežtai kontroliuojamos valstybės, kad neviršytų 3 %!

Nei buvęs šalies pinigų prižiūrėtojas Rainoldijus Šarkinas, nei Finansų ministerija, nei mokesčių inspekcija, nei saugumo departamentas nesirūpino tokiu lietuvių apgrobimu ir nieko nematė. Prokuratūra tokio visuotinio skurdinimo priežasčių neaiškino, netyrinėjo ir baudžiamųjų bylų kaltiesiems neužvedinėjo.

Kaip pavogti milijoną jau aišku, tai atidirbta metodika per statybas. O va kaip pavogti milijardą, dar tik du kartus, bet jau sėkmingai pabandyta. Pirmiausia reikėjo nuvertinti kelis kartus parduodamą objektą, papigintai parduoti, žinoma, pirkėjui su juo prieš tai pasidalinus nupigintą skirtumą (pinigais), o tasai pirkėjas perparduoda kaip mat pigų pirkinį, bet kelis kartus brangiau.

Argi ne panašiai buvo su Lietuvos dujomis (dujotiekiu). Pardavėme nuvertintas už 200 milijonų, o jau po metų įvertinome 2 milijardais. įmonė „Mažeikių nafta" su naftotiekiu įvertinome 1,4 milijardų litų, o perpardavėme už 4 milijardus litų. O kaip su LEO, su įstatinio kapitalo vertinimais ir pervertinimais prekybos dešimtukas buvo pamaitintas 1,4 milijardų litų neaiškiais dividendais?

Ir jokie saugumo departamentai STT ar FNTT, o juo labiau Seimo institucijos ar opozicija „nepastebėjo"...

Tiek Prezidentė, tiek Seimas, tiek Vyriausybė šiandien ignoruoja (nežiūri) naujos atominės elektrinės statybą Ignalinoje ant tektoninės zonos ir Fukušimos atvejo pasikartojimo grėsmę ir radioaktyvių atliekų laidojimo neišspręstą problemą, nes nauja elektrinė elektros kainą padidins mažiausiai dvigubai. Prapuola visas pigumas, o pelnai atiteks milijonieriams.

Žemės drebėjimas įvyko Pasaulyje 2006 ir 2011 metais Japonijoje, kur Fukušimos po 4 AE gaisrų ir besitęsiančios 3 reaktorių sprogimo grėsmės kyla pavojus visai Pasaulio žmonijai.

Premjeras Kubilius praskolino Lietuvą už 55 milijardus litų, bet neaišku per kiek laiko mes išsimokėsime.

Gerbiami Lietuvos gyventojai, artėja šiais metais rinkimai į Seimą, nuo kurio priklauso atlyginimai, pensijos, PVM dydis svarbiausiems maisto produktams akcizo dydis kurui, pašalpos motinoms, kiekvienais metais valstybės biudžeto tvirtinimas konstitucijos straipsnių pakeitimas ar papildymas ir dar kiti svarbūs klausimai Lietuvos ūkiui.

Socialistinio Liaudies Fronto partija prašo susipratusių ir analizuojančių gyventojų dabartinės konservatorių veiklos padarinius per 4 metų valdymą balsuoti už mūsų kandidatų sąrašą. Mūsų partija kasmet analizuoja dabartinės valdžios padarytas dideles klaidas - ypač šiais metais padidėjo žmonėms šildymo ir svarbiausių maisto produktų kainos, konservatoriai nenori 200 litų padidinti per mėnesį minimalų atlyginimą, nors valstybei tai duotų tik naudos, nes verslininkai galėtų plėsti gamybą, o tai reikštų, kad į darbą būtų priimta daug naujų darbininkų. 

Apie minimalaus atlyginimo didinimą pasisakė finansų analitikas Petras Navikas, kurio analizę aprašė žurnalas „Savaitė su TV" 2012 metais sausio 18 d. Nr. 3, 3 puslapyje.

Konservatorių partijos vadovas A. Kubilius, dabartinis premjeras, jau per 3,5 valdymo metų pasiskolino JAV ir Švedijoje daugiau kaip 50 milijardų litų su 7-10 % metinėmis palūkanomis, kurias turi atiduoti mūsų vaikai ir anūkai.

Mūsų partijos atstovai, patekę į Seimą sieks, kad būtų priimti įstatymai dėl pagrindinių energetikos įmonių privatizavimo, kad šilumą bei elektrą gaminančias bei vandenį tiekiančias įmones, nes be minėtų įmonių verslininkai bei gyventojai egzistuoti negali. Bus pasiūlyta tobulinti įstatymus socialinėje sferoje, padidinant atlyginimus gaunantiems ant popieriaus 800 litų per mėnesį, motinoms, pagimdžiusioms vaikus, siūlome mokėti po 1500 litų visoms vienodai iki 3 metų, nes šiandien gyventojų Lietuvoje kasmet mažėja, tai yra svarbiausias bet kurios valstybės rodiklis.

Mūsų kandidatai siūlys, kad konkurso būdu ir patvirtinus Seimui į vyriausybę ministrai būtų paskirti turintys aukštąjį išsilavinimą ir praktiką bei specialybę pagal ministerijos darbo specifiką.

Tarsimės su Jumis visais svarbiais klausimais papildant ir priimant naujus įstatymus, nes Liaudies išmintis yra begalinė, tik su jumis ir jums padedant mes galėsime per ateinančius 4 metus šiek tiek pagerinti paprastų žmonių gyvenimo sąlygas, reikės nugalėti klanų pasipriešinimą.

Siūlysime peržiūrėti žemės ir miškų pardavimo užsieniečiams klausimą, įvedant dar daugiau įvairių barjerų, kad jie negalėtų įsigyti žemės ūkio pasities žemės per įvairias akcines bendroves. Užsieniečiams bus galima tik išnuomoti tam tikram laikui, nes nėra žemės - nėra ir valstybės. Tik vienybėje mes jėga prieš dabartinius ponus gobšuolius, nes užsieniečiai jau yra įsigiję ar išsinuomoję apie 1,5 milijono ha ariamos žemės Lietuvoje. Apie tai rašo spauda ir vyksta aštrios diskusijos televizijoje.

Praėję 22 metai po nepriklausomybės paskelbimo, bet ir šiandien Lietuvoje yra daug neteisybės, o gerai gyvena valdininkai, kyšininkai ir 4000 ,milijonierių, kurių daugelis praturtėjo neteisėtai. Apie korupciją rašėme remdamiesi kriminologe Rūta Gajauskaite šio straipsnio pirmuose puslapiuose.

Algimantas Kazlauskas,

SLF Kedainių skyriaus pirmininkas