RU EN

SLF: „Būtina atšaukti birželio 23-osios diversijos minėjimą“. Socialistinio liaudies fronto (SLF) pranešimas spaudai

2012-06-20

(Priedai,– reti autentiški archyviniai dokumentai - demaskuoja dabartinio režimo klastotę: ne „sukilimas“, o vietinių nacių kolaborantų diversija)

Lietuviškųjų nacių kolaborantų – dalies Lietuvių Aktyvistų Fronto veikėjų – surengta ir III-iojo Reicho agentų paruošta diversija LTSR teritorijoje 1941 metų birželio 23 dieną minima šiandieninėje Lietuvoje kaip „birželio 23-osios sukilimas“. Pliki faktai liudija, kad tai buvo Vokietijos nacistų ir jų lietuviškųjų kolaborantų diversija, skirta „Didžiosios Vokietijos“ ekspansijai palengvinti. 

(Žr. itin iškalbingus priedus prie šio pranešimo, kurie jau buvo paskelbti mūsų tinklapyje, (Link) – autentiškus Lietuvių Aktyvistų Fronto (LAF) dokumentus, publikuotus knygoje „The Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. (Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje.) Liudas Truska, Vygantas Vareikis.

„Dabartinio išdavikiško , išnaudotojiško, parazituojančio režimo Lietuvoje bandymas ieškoti didvyrių ten, kur jais nė iš tolo nekevepia – tai neo-nacistinė valdžios provokacija, kurios tikslas yra toliau kompromituoti Lietuvos valstybę pasaulio akyse, tyčia pateikti ją kaip praeities fašistinių, anti-semitinių, ksenofobinių tradicijų perėmėją ir tuo būdu gilinti Lietuvos izoliaciją“, - komentavo SLF pirmininkas Algirdas Paleckis. „Tikrieji Tėvynės patriotai privalo atsiriboti nuo tokių veiksmų.“

Tūlas LAF atstovas Leonas Prapuolenis, (vertas savo pavardės), po "sukilimo" deklaravo absoliučią „sukilėlių“ ištikimybę Fiurerio ir nacistinės Vokietijos idealams. Jis raportuoja, kad „sukilimas“ palengvino pergalingą Vokietijos žygį. 

Kiti priedai persunkti zoologinio anti-semitizmo ir neapykantos kitaminčiams. „Izraelio erkių ruja“, „siurbelės“, kurias su šaknimis išraus ir „Lietuvos žemę išvalys“ „lietuviai arijai“ – tai tik keletas LAF fašistinio žodyno perliukų . Raudona šių dokumentų, rašytų prieš pat „sukilimą“, gija – atviras pažadas komunistams ir žydams, kad, įvykus „sukilimui“, jų laukia mirties bausmė. Bei pažadas-masalas vietiniams kolaborantams – „jeigu uoliai tarnausite vokiečiams, žydų turtas pereis jums“. Taip ir įvyko. Daugelis dėl turtų tepėsi rankas kraujais. Antai birželio 23-osios diversijai tik prasidėjus, vokiečiams dar neįžengus į atskiras LTSR vietoves, jose vietiniai nacių kolaborantai jau pradėjo brutaliai žudyti civilius, komunistus, žydus. 

Siūlome visiems įsiskaityti į autentiškus archyvinius dokumentus. 

„SLF reikalauja nedelsiant atšaukti birželio 23-osios diversijos minėjimą ir išbraukti šią dieną iš atmintinų dienų sąrašo“. – akcentavo A. Paleckis. „Minėjimas liudija, kad dabartinė valdanti naujoji nomenklatūrą vis giliau grimsta į fašizmo reabilitavimo liūną.“

SLF Infocentras