RU EN

Skalūnai skaldo Lietuvą

2013-04-23

Pastaruoju laiku Lietuvoje aktyviai diskutuojama skalūninių dujų žvalgybos ir galimo išgavimo tema. Kaip ir „Viljamso“ laikais įtakingi šalies politikai planuoja atiduoti visą šį reikalą amerikiečių kompanijai „Chevron“, kurios atstovai naudoja visas įmanomas priemones, kad dabartinė valdžia priimtų jiems palankius sprendimus. Nesiskaitoma su protestuojančiu žmonių nuomone. Eilinį kartą ketinama užminti ant to paties grėblio.

Apmaudu, kad aplinkos ministras, regis, labiau rūpinasi ne Lietuvos žmonių, o privačios amerikietiškos kompanijos interesais. Juk, jei jau taip reikia, minimalią skalūnų dujų išteklių žvalgybą, su vietinių bendruomenių pritarimu, galima būtų atlikti ir nacionalinės geologijos tarnybų pajėgomis, nekviečiant neaiškias užjūrio korporacijas.

Socialistinis Liaudies Frontas mano, kad technologiniai, ekonominiai, ekologiniai, teisiniai ir politiniai skalūninių dujų žvalgybos ir išgavimo mūsų šalyje aspektai yra šiai dienai gana rizikingi ir neaiškus.

Technologine prasme kol kas nėra tvirto įsitikinimo, kad skalūninės technologijos yra pakankamai saugios – tiek dėl giluminių uolienų skaldymo sprogimais, tiek ir dėl to, kaip tai gali paveikti kitus Žemės gelmių sluoksnius, tarp jų ir vandeninguosius, tiek dėl nemažų kiekių technologinio skysčio, kuris į paviršių iškyla gerokai užterštas.

Abejonių kelia ekonomine skalūninių dujų ištekliu nauda. Įvairus tyrimai rodo, kad skalūnų dujų ištekliai Europoje ir tuo pačiu Lietuvoje yra per maži, kad turėtų pastebimą poveikį jų pasiūlai. Tradicinių dujų gavyba Europoje smarkiai mažėja, jų paklausa auga ir skalūnų dujomis jos patenkinti nepavyks. Be to, aktualūs tampa žemės nuosavybės, saugomų teritorijų, infrastruktūros (kelių, transporto srautų) ir kiti klausimai, kurių sprendimui mūsų valdžia visiškai nepasiruošusi.

SLF pritaria žaliųjų ir vietinių bendruomenių įsitikinimui, kad dabartinėmis sąlygomis skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba labai pakenks gamtai. Europos Parlamento vidaus politikos generalinis direktoratas dar 2011 m. paskelbė atlikto tyrimo apie skalūnų dujų gavybos poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai išvadas. Tyrime teigiama, jog gavybos procesui naudojamame ardymo skystyje yra pavojingų medžiagų, o grįžtamajame skystyje aptinkama sunkiųjų metalų ir radioaktyviųjų medžiagų. Dėl netinkamo įrangos naudojimo ar jos nesandarumo įvyksta nemažai avarijų, kurių padariniai gali būti kenksmingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Netoli dujų gręžinių požeminis vanduo gali būti užteršiamas metanu ir kalio chloridu, dėl kurio druskėja geriamasis vanduo. 

Nesutvarkyti ir teisiniai klausimai, susiję su galimu skalūninių dujų išgavimu. Nors pagal Konstituciją žemės gelmių turtai išskirtinai priklauso valstybei, t. y. jos gyventojams, bet naudoti šiuos turtus valstybė atiduoda beveik veltui privačioms, neretai užsienio kompanijoms. Mūsų valstybė ir visuomenė iš lietuviškų gamtinių išteklių eksploatavimo iki šiol naudos beveik neturėjo arba turėjo mažai. Tai - tipiška kokios nors ekonomiškai neišsivysčiusios “bananinės respublikos” politika. 

Deja, politine prasme Lietuva vėl tampa smulkia moneta didžiajame kapitalizmo žaidime. Visos galimybės plėstis, siekiant gauti pelnus, yra išsemtos, viskas “prichvatizuota” ir įsisavinta, viskas padalinta ir perdalinta, beliko tik viena erdvi teritorija kur dar galima kai ką išpešti – lietuviška gamta.

Mumis vėl nori pasinaudoti. Už mūsų pinigus vėl turtins visokius „Viljamsus“ ir “Chevronus”, išleis liaudies pinigus (mokesčių mokėtojų) ir vėl kvies stipriau susiveržti diržus vardan mistiškos energetinės nepriklausomybės. Ir nepriklausomi nuo žmonių politikai vėl demogogiškai kels tautą į kovą su vidaus ir išorės priešais pagal principą - “kas už skalūną – tas už Lietuvą”. 

Socialistinis Liaudies Frontas ryžtingai pasisako prieš valdžios vykdomą skalūninių dujų politiką.

SLF infocentras