RU EN

Signatarai įkūrė diskusijų klubą

2015-09-24

ELTA pranešė, kad rugsėjo 21dieną, devyni Lietuvos kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarai įkūrė diskusijų klubą “Šimtmetis”. Skelbiamas tekstas skamba taip:

Mes, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signatarai:

Aloyzas Sakalas, Bronislovas Genzelis, Česlovas Juršėnas, Justas Vincas Paleckis, Romualdas Rudzys, Mečys Laurinkus, Egidijus Klumbys, Rolandas Paulauskas, Egidijus Bičkauskas

  • būdami įpareigoti savo statuso ir jausdami ypatingą atsakomybę už Lietuvos valstybės tolesnę raidą;
  • panaudodami Lietuvos labui mūsų sukauptą gyvenimiškąją ir politinę patirtį;
  • nerimaudami, kad Lietuvos viešoje erdvėje esminiais gyvenimo klausimais vis labiau be argumentuotų daugiapolių diskusijų įsivyrauja vienintelė ir nekritikuotina nuomonė,
  • realizuodami Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio nuostatą, jog žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, jog žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, ir jog laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, įkuriame diskusijų klubą „Šimtmetis“; kuriame rengsime pokalbius ir diskusijas pačiais aštriausiais pasaulio, Lietuvos bei lietuvių tautos gyvenimo klausimais.

Teksto pabaiga.

Dar nepatvirtintais duomenimis, artimiausia diskusijų tema – pabėgėlių klausimas. Galutinai temą ir viešos diskusijos formatą signatarai ketina patvirtinti eilinio klubo posėdžio metu.

Šauksmas