RU EN

Rugsėjo 10-osios mitingas

2015-09-12

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 10-ą dieną nuo pačio ryto prasidėjo pažangių patriotinių antikapitalistinių jėgų protesto akcija prie Seimo, dalyvaujant Vytauto Šustausko Kovotojų už Lietuvą Sąjungai, Giedriaus Grabausko atvestiems Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) aktyvistams ir „Kovos“ redakcijai su Žilvinu Razminu.

Pikete dalyvaujant daugiau kaip 50 žmonių ir praeiviams dalinant „Kovos“ bei SLF agitacinę medžiagą, kalbas sakė Vytautas Šustauskas, Žilvinas Razminas, Giedrius Grabauskas, Olegas Titorenka ir kt. kovingai nusiteikę aktyvistai; skambėjo darbo klasės revoliucinės kovos himnas – Internacionalas.

Ž. Razminas savo ugningoje kalboje pabrėžė, kad šiuolaikinė kapitalistinė Lietuva yra Vakarų kapitalo kolonija, o „mūsų“ valdžia, tik vietinių oligarchų ir Briuselio-Vašingtono imperializmo marionetė, kad tik revoliucinės kovos prieš kapitalistinį išnaudojimą ir už šalies nepriklausomybę keliu įmanomos esminės permainos Lietuvos gyvenime.

Pažymėta, kad dabartinė Lietuvos kariuomenė, esant faktinei šalies karinei okupacijai, tapo JAV imperialistų marionete, neturinčia nieko bendro su Lietuvos ir jos piliečių gynimu; kad esama karinė isterija ir militarizmo propaganda Lietuvoje tarnauja vien tik valdžioje sėdinčių landsbergistų ir kt. politinių nusikaltėlių bei, pirmiau viso ko, JAV imperializmo, interesams.

Kalbėdamas pabėgelių klausimu, Ž. Razminas iškėlė imperialistams nepatogų faktą, kad į Europą besiveržianti masinė migrantų banga, kurios tarpe nemaža ir „Islamo valstybės“ bei kt. ekstremistinio islamizmo formų simpatikų, yra ne blogybių priežastis, bet JAV-ES-NATO teroro Artimuosiuose rytuose, Libijoje, Irake, Afganistane, Sirijoje ir kt. vykdomų žudynių pasekmė.

Tuo tarpu SLF protestinio judėjimo vadovas, G. Grabauskas, perskaitė partijos kreipimąsį į Lietuvos piliečius – „Pakilkit, žmonės pavergtieji!“ – kuriame akcentuota politinės kovos būtinumas, vien tik profsąjunginės kovos nepakankamumas ginant Lietuvos darbo klasės interesus.

Žmonės paraginti vienytis bendram darbui ir kovai ne tik prieš Darbo kodekso liberalizavimą ir ekonominę kapitalistų savivalę, bet ir politiniame fronte – dėl išstojimo iš ES ir NATO ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, dėl socialistinio visuomenės pertvarkymo.

Būta ir saujelės apgailėtinų, abejotinos psichinės sveikatos provokatorių, kaip įprasta, nešinų NATO vėliava ir landsbergizmo religijos mantras primenančiais lozungais, tačiau aršiausi iš jų buvo sėkmingai iš mitingo pašalinti. Tuo pačiu vertėtų pažymėti, kad šį kartą susidūrėme su išskirtinai, netgi neįprastai geranorišku ir civilizuotu policijos pareigūnų elgesiu.

Atėjus vidurdieniui, aktyvistai nešini raudonomis vėliavomis ir transparantu „Šalin kapitalo diktatūrą!“ sėkmingai sudalyvavo profsąjungų mitinge, kuriame, nepaisant gražių, bet vis dėlto tuščių Kęstučio Juknio grupės pažadų, SLF atstovams žodis suteiktas nebuvo.

Susirinkusioje minioje išplatintos krūvos tų pačių „Kovos“ bei SLF atsišaukimų, raginančių nebevergauti ir nebešliaužioti priešais kapitalistus ir jiems parsidavusias politines prostitutes, bet kilti į šventą revoliucinę kovą už nacionalinį ir socialinį Lietuvos išsivadavimą. Didžioji dauguma paprastų profsąjungiečių šią medžiagą priėmė pozityviai – nepatinka ji tikriausiai vien tiktai apsišaukėlių socialdemokratų kišenėje gulintiems profsąjungų šulams – Artūrui Černiauskui ir Ko.

Vėliau vykusioje eisenoje skanduoti šūkiai, nukreipti prieš Lietuvos darbo žmonės išdavusią Algirdo Butkevičiaus vyriausybę, Darbo kodekso liberalizavimą karinę isteriją, už dirbančiųjų susivienijimą ir kovą prieš esamą sistemą. Aktyvistai išsiskirstė tvirtai pasiryžę tęsti darbą ir kovą už nepriklausomos, socialistinės Lietuvos idealą.

Šaltinis: http://revoliucija.org/2015/09/12/rugsejo-10-osios-mitingas/