RU EN

Režimas ima teisti liudininkus, liudijusius A. Paleckio teisme

2012-11-19

Pranešimas spaudai 

Lapkričio 21 d. 13:30 I-jame apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A) prasidės A. Paleckio byloje dėl sausio 13-osios liudijusios vilnietės Danguolės Raugalienės teismas. Prie teismo vyks Socialistinio Liaudies Fronto piketas. D. Raugalienės liudijimas A. Paleckio teisme, kad ji matė sausio 13-osios naktį ant stogų žmones, kurie šaudė į apačią, neva yra „melagingas liudijimas“.

D. Raugalienei gręsia iki 2 metų kalėjimo. Prokuroras - tas pats kaip ir teisme prieš A. Paleckį - Egidijus Šleinius - "besispecializuojantis" žodžio laisvės gniaužime. 

Analogiškas kaltinimas pateiktas kitam liudininkui, vilniečiui Jaunučiui Lekui. Nors šis garbaus amžiaus žmogus neseniai patyrė trečią insultą ir inksto likvidavimo operaciją, jo artimiausiu laiku laukia toks pat teismas... Ir tik už tai, kad jis pasakė tai, ką matęs. 

Štai ką A. Paleckio teisme liudijo šie drąsus ir garbingi žmonės: 

Danguolė Raugalienė: “Tą naktį buvau prie TV bokšto. Mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau tai, nes kulkos buvo šviečiančios, trasuojančios – matėsi, kur jos skrieja. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės. Minioje vaikštinėjo žmonės, kurie tuo metu ragino žmones nesitraukti, o eiti į tą ruožą, kur smigdavo šios trasuojančios kulkos, nes, esą, “ten šaudo tuščiais, tikrai nieko nenušaus”. TSRS kariai nešaudė. Jeigu jie būtų šaudę, tai tikriausiai nebūtų likę Karoliniškių. Ir dabar dar likę daug liudininkų, bet jie bijo apie tai liudyti.”

Jaunutis Lekas: ”Sausio 13-osios naktį aš buvau prie TV bokšto Karoliniškėse. Ant penkiaaukščio namo stogo pamačiau kelis žmones. Tai nebuvo kariškiai, nes matėsi civilių siluetai. Iš tos vietos buvo šūvių žybsniai, pliūpsniai. Šaudė ne iš automatų, nes tai buvo pavieniai šūviai. Ar tai į žmones šaudė, ar tai į kaireivius. O TSRS kariai – mačiau - šaudė ne į žmones, o prieš kojas. Jei būtų šaudoma į žmones ir dar tikromis kulkomis, būtų labai daug kraujo. “ 

Žmonės matė – ir paliudijo. Ne jie vienintėliai matė. Šimtai matė...Nepatogi informacija, išties. Ji pakerta dešiniųjų mitologiją. 

Fašizmas prasideda nuo pretenzijos valdyti mūsų mintis.

Jokios represijos neužtvenks upės bėgimo. Visa tiesa apie sausio 13-ąją pradeda aiškėti. 

Danguolės Raugalienės telefonas kontaktams: + 370 614 27801 

SLF Infocentras