RU EN

Reta autentika: Landsbergio narystės komjaunime dokumentų kopijos

2012-04-18

Po to, kai Socialistinio Liaudies Fronto jaunimas š. m. vasario 23 d. išplatino sveikinimą Vytautui Landsbergiui su jo įstojimo į komjaunimą 60-mečiu, mus užplūdo daugybė prašymų iš Lietuvos ir iš užsienio parodyti V. Landsbergio stojimo į komjaunimą dokumentus. Kai kurie neslėpė netikintįs ir manė, kad mes pokštaujame. Tačiau pats V. Landsbergis, kaip matėmė, nesikreipė su paneigimais, nes tai tiesa. 

Šiandien išplatiname V. Landsbergio rašytinio prašymo priimti jį į komjaunimą skenuotą kopiją (žr. visus priedus), jo rašytą autobiografiją („Raudonoji Armija išvadavo Lietuvą ir mane su motina“), anketą („dirba 10-to rink. punkto agitkolektyve“), kolegų rekomandacijas ir darbo knygelę, kurioje pažymėta, kad Vytukas dėstė marksizmo-leninizmo katedroje. Visi šie dokumentai spausdinti „Gairių“ žurnale 1994 metais. 

Kad nebūtų nesusipratimų, pridursime: 

- mes nesmerkiame V. Landsbergio įstojimo į komjaunimą ir dėstymo marksizmo-leninizmo katedroje fakto; 

- neginčijame, kad Raudonoji Armija išvadavo Lietuvą 1944 metais iš nacistinių budelių; 

- mes tik smerkiame tuos, kurie išvertė kailį taip mikliai, kaip tai padarė V. Landsbergis. 

Todėl kreipiamės į skambiai pavadintą Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą bei muziejų su prašymu įrengti juose atskirą stendą, skirtą „itin mikliai rezistencijai“ iliustruoti, ir pateikti jame minėtus dokumentus, taipogi kitus analogiškus „tyliosios rezistencijos“ dokumentus (apie R. Juknevičienės, Č. Stankevičiaus, L. Sabučio, R. Ozolo, K. Motiekos „ir t. t. ir panašiai“ vadinamųjų dešiniųjų „rezistenciją“.) 

SLF Jaunimo sąjungos iniciatyvinė grupė