RU EN

Reiškiame užuojautą Rusijos žmonėms

2016-12-26

Gruodžio 25 d. Rusijos pietuose įvyko Rusijos gynybos ministerijai priklausančio lėktuvo katastrofa, joje žuvo 92 Rusijos piliečiai: lėktuvo įgula, keli Rusijos valdžios pareigūnai, keli kariškiai, grupė žurnalistų, garsi Rusijos medikė J. Glinka, net 64 A. Aleksandrovo vardo muzikinio ansamblio nariai.

Šis lėktuvas vyko į karo kamuojamą Siriją, jame gabenti vaistai Sirijos žmonėms, o muzikinio amsamblio dalyviai rengėsi ten koncertuoti. Kol kas vyksta įvykio tyrimas ir dar nėra aišku-ar tai buvo teroro aktas ar nelaimingas atsitikimas.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusių Rusijos piliečių artimiesiems ir visiems Rusijos žmonėms dėl šios siaubingos katastrofos.

Sociialistinio Liaudies Fronto valdyba