RU EN

Prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniuje įvyko Socialistinio Liaudies Fronto piketas (foto)

2015-08-26

Rugpjūčio 24 d. nuo 13 iki 14 val. prie VRM rūmų Vilniaus centre vyko Socialistinio Liaudies Fronto ir įvairių visuomeninių organizacijų surengta pilietinė akcija "Kodėl VRM prisideda prie politinių represijų?"

Akcijos dalyviai stovėjo su vėliavomis ir plakatais. Pradžioje pasisakė SLF pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas. Jo teigimu VRM sistemos darbuotojų prisidėjimas prie politinių represijų kelia grėsmes Lietuvai. VRM sistema turi kovoti su nusikalteliais, o ne vykdyti spaudimą opozicijai. Kodėl policijos operatyvinės grupės š.m. kovo 19 d. šturmavo 10 aktyvių opozicijos veikėjų ir žurnalistų namus? Tai tipiškas politinių represijų pavyzdys.

Po to pasisakė SLF Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas K. Voiška. Jis pabrėžė, kad monopolinio kapitalo valdomoje Lietuvoje VRM tampa valdžios klanų instrumentu. O narystė Europos Sąjungoje ir NATO neužtikrina stabilumo ir darbo žmonių teisių.

Akcijoje kalbėjo ir jūdėjimo "Vytis" koordinatoriaus pavaduotojas E.Satkevičius, visuomenininkas J.Bieliauskas bei kiti aktyvūs piliečiai.

Baigiangtis akcijai, jos organizatoriai įteikė VRM atstovams Peticijos tekstą. Šios Peticijos tekste pateikti tame tarpe ir konkretūs reikalavimai:

-nutraukti VRM sistemos darbuotojų dalyvavimą politinėse represijose,

-nedelsiant grąžinti per kovo 19 d. kratas iš opozicijos aktyvistų ir žurnalistų paimtus daiktus,

-VRM sistemos darbuotojams kovoti su realias kriminaliniais  nusikalstamumu, užtikrinti viešąją tvarką, o ne dalyvauti politinėse represijose.
    
Vienas iš akcijos dalyvių, žmogaus teisių ginėjas D. Šulcas sakė: A. Paleckio, D.  Raugalienės, G. Grabausko, R. Plungės , E. Satkevičiaus ir  panašios bylos - tai tipiški represijų pavyzdžiai.

G. Grabauskas

MVD-1_640x480

MVD-2_640x480

MVD-3_640x480

MVD-4_640x480

MVD-5_640x480